#5 – 20120814

Mötesprotokoll DFRI 2012 #5

Tisdag 2012-08-14 18:30-20:00, Tulegatan.

Närvarande: Andreas, Erik J, Hanna, Johan N, Linus, Patrik, Torbjörn

Sekreterare: Hanna

Punkter på agendan

 1. Öppning av mötet
 2. Ekonomiskt läge (Johan N)
 3. Hur gick det på Eurodig? (Martin, Pawal)
 4. Status TU-projektet (Hanna, Linus)
 5. Ansökan om EU-pengar (EIDHR) (Linus)
 6. Uppföljning från förra mötet
  • Se över hemsidan, dvs implementera designen. Inte gjort. Johan Tweetar ut en förfrågan om någon kan göra det om Alexander inte vill. (Johan N)
  • Bloggentry-funktion på DFRI:s förstasida. Ska vara låst för alla utom styrelsen. Försöka få till uppdatering via webb. Pawal kollar upp. (Pawal)
  • Paypal konto. Johan har lagt upp. Vi ska testa. Vore schysst med en donera-sida som visar hur många Mbit folk donerat pengar till. En enkel sida så länge. Torservers.net och Noisetor är bra exempel. Hanna skriver ihop en text. (Hanna)
  • Kontakta andra svenska Tor-operatörer. Vi ska skicka ut ett mail till andra Tor-operatörer och bjuda in dem till listan. (Linus)
  • Skriv dit på hemsidan att ett av våra mål är att skaffa erfarenhet av hur det är att driva Tor-trafik i Sverige. Abuse fall, juridiska processer, besvär etc. Förhoppningsvis noll. Dags att få igång en Tor-sida. Linus och Johan skriver ihop något bra. (Linus)
  • Även statistik, hur mycket vi pushat. Det finns statistik på servern, men den måste ut på webben på något sätt. Linus fixar så att bilderna skickas till en webbmapp på servern som vi kan länka till. Hanna uppdaterar förstasidan på engelska och svenska. (Hanna)
  • Hemsidan, www.dfri.se, bör flyttas till vårt nät. Sunet får abuse mail eftersom hemsidan ligger hos dem. (Johan B)
 7. Tor på ”make all” 17-19/8? (Johan N)
 8. Sysadamin/beredskap fungerar inte riktigt (Linus)
 9. Pengar från Tor/BBG för att köra exit+bryggor (Linus, Johan N)
 10. Övrigt
 11. Nästa möte
 12. Mötet avslutas.

Protokoll

 1. Mötet öppnat
 2. Oförändrat sen sist. 38 medlemmar.
 3. Martin och Pawal höll presentation om RPKI. Inte så många åhörare, pga Drottningen i andra salen.
 4. Vi ska ha en sida på wikin och anteckna löpande, eller åtminstone rapportera månadsvis hur TU-projektet fortskrider. Detta blir underlag för delrapporten som ska lämnas in senast 15 december. (Hanna ska dubbelkolla datumet).
 5. DFRI har skickat in ett call for proposal till EIDHR (ett EU-organ för mänskliga rättigheter). Vi har sökt 500 000 Euro tillsammans med Tor-projektet.
 6. Uppföljning från förra mötet
  • Vi har inte hittat någon som kan bygga hemsidan. Design finns. Behöver någon som kan implementera. Vi fortsätter leta. Patrik ska prata med Måns.
  • Inte fått till uppdatering av bloggen via webb än.
  • Donera-sidan har nu Paypal som betalningsmöjlighet. Hanna har gjort separata Medlem och Donera sidor.
  • Linus mailade dagen innan mötet ut ett upprop till andra svenska Tor-operatörer om kontakt. Minst fem personer har återkopplat.
  • Johan och Linus jobbar på en text om DFRI:s mål att skaffa erfarenhet av att driva Tor-trafik i Sverige. Kommer upp på hemsidan om några dagar.
  • Nu finns det en länk till bilderna som visar hur mycket trafik vi pushar. Johan ska lägga den lite snyggare på hemsidan.
  • Hemsidan sitter fortfarande på Sunets nät.
 7. DFRI ska prata Tor på Make All 17-19 augusti.
 8. Saknas övergripande ansvar för sysadmin och beredskap. Rullande schema, men ibland finns det ingen att lämna över till. Idag är det fyra personer som byter av varandra. Vi ska göra en preliminär planering för resten av året, så får folk byta veckor med varandra om de får förhinder. Sysadmin möten ska bokas in också.
 9. Tor har fått en sponsor som heter BBG som vill sponsra exit-trafik. De vill köra 125 nya exit noder med 100 Mbit styck. De vill ge 100 dollar per månad per relä, det täcker dock inte vår faktiska kostnad för bandbredd. Ett alternativ är att köra utomlands. Eller att få donationer från fler organisationer. Vi kan ta pengar för de relän vi redan kör, då räcker TU-pengarna längre också.
 10. Övriga punkter Vi har för få nät och kan inte utnyttja all bandbredd. Måste ansöka om/tigga fler. Eller börja köra på andras nät. Man måste dock ha bra relation till den personen / företaget på grund av abuse-ärenden. Pawal ska kolla med Telia.
 11. Nästa möte? Vi ska sätta upp mötestider för resten av året.
  • 11 September, 18.00-20.00.
 12. Att göra till nästa möte
  • Hitta någon som kan implementera hemsidan. Patrik pratar med Måns. (Pawal och alla)
  • Få till blogguppdatering via webb. (Pawal)
  • Lägg in en brasklapp på donera-sidan om att vi tycker Paypal är onda. (Andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan. (Linus och Johan N)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät. (Linus och Johan N)
  • Lägga statistiken på förstasidan på dfri.se. (Johan N)
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät.
 13. Mötet avslutat

Mötesprotokoll DFRI 2012 #5

Tisdag 2012-08-14 18:30-20:00, Tulegatan.

Närvarande: Andreas, Erik J, Hanna, Johan N, Linus, Patrik, Torbjörn

Sekreterare: Hanna

Punkter på agendan

 1. Öppning av mötet
 2. Ekonomiskt läge (Johan N)
 3. Hur gick det på Eurodig? (Martin, Pawal)
 4. Status TU-projektet (Hanna, Linus)
 5. Ansökan om EU-pengar (EIDHR) (Linus)
 6. Uppföljning från förra mötet
  • Se över hemsidan, dvs implementera designen. Inte gjort. Johan Tweetar ut en förfrågan om någon kan göra det om Alexander inte vill. (Johan N)
  • Bloggentry-funktion på DFRI:s förstasida. Ska vara låst för alla utom styrelsen. Försöka få till uppdatering via webb. Pawal kollar upp. (Pawal)
  • Paypal konto. Johan har lagt upp. Vi ska testa. Vore schysst med en donera-sida som visar hur många Mbit folk donerat pengar till. En enkel sida så länge. Torservers.net och Noisetor är bra exempel. Hanna skriver ihop en text. (Hanna)
  • Kontakta andra svenska Tor-operatörer. Vi ska skicka ut ett mail till andra Tor-operatörer och bjuda in dem till listan. (Linus)
  • Skriv dit på hemsidan att ett av våra mål är att skaffa erfarenhet av hur det är att driva Tor-trafik i Sverige. Abuse fall, juridiska processer, besvär etc. Förhoppningsvis noll. Dags att få igång en Tor-sida. Linus och Johan skriver ihop något bra. (Linus)
  • Även statistik, hur mycket vi pushat. Det finns statistik på servern, men den måste ut på webben på något sätt. Linus fixar så att bilderna skickas till en webbmapp på servern som vi kan länka till. Hanna uppdaterar förstasidan på engelska och svenska. (Hanna)
  • Hemsidan, www.dfri.se, bör flyttas till vårt nät. Sunet får abuse mail eftersom hemsidan ligger hos dem. (Johan B)
 7. Tor på ”make all” 17-19/8? (Johan N)
 8. Sysadamin/beredskap fungerar inte riktigt (Linus)
 9. Pengar från Tor/BBG för att köra exit+bryggor (Linus, Johan N)
 10. Övrigt
 11. Nästa möte
 12. Mötet avslutas.

Protokoll

 1. Mötet öppnat
 2. Oförändrat sen sist. 38 medlemmar.
 3. Martin och Pawal höll presentation om RPKI. Inte så många åhörare, pga Drottningen i andra salen.
 4. Vi ska ha en sida på wikin och anteckna löpande, eller åtminstone rapportera månadsvis hur TU-projektet fortskrider. Detta blir underlag för delrapporten som ska lämnas in senast 15 december. (Hanna ska dubbelkolla datumet).
 5. DFRI har skickat in ett call for proposal till EIDHR (ett EU-organ för mänskliga rättigheter). Vi har sökt 500 000 Euro tillsammans med Tor-projektet.
 6. Uppföljning från förra mötet
  • Vi har inte hittat någon som kan bygga hemsidan. Design finns. Behöver någon som kan implementera. Vi fortsätter leta. Patrik ska prata med Måns.
  • Inte fått till uppdatering av bloggen via webb än.
  • Donera-sidan har nu Paypal som betalningsmöjlighet. Hanna har gjort separata Medlem och Donera sidor.
  • Linus mailade dagen innan mötet ut ett upprop till andra svenska Tor-operatörer om kontakt. Minst fem personer har återkopplat.
  • Johan och Linus jobbar på en text om DFRI:s mål att skaffa erfarenhet av att driva Tor-trafik i Sverige. Kommer upp på hemsidan om några dagar.
  • Nu finns det en länk till bilderna som visar hur mycket trafik vi pushar. Johan ska lägga den lite snyggare på hemsidan.
  • Hemsidan sitter fortfarande på Sunets nät.
 7. DFRI ska prata Tor på Make All 17-19 augusti.
 8. Saknas övergripande ansvar för sysadmin och beredskap. Rullande schema, men ibland finns det ingen att lämna över till. Idag är det fyra personer som byter av varandra. Vi ska göra en preliminär planering för resten av året, så får folk byta veckor med varandra om de får förhinder. Sysadmin möten ska bokas in också.
 9. Tor har fått en sponsor som heter BBG som vill sponsra exit-trafik. De vill köra 125 nya exit noder med 100 Mbit styck. De vill ge 100 dollar per månad per relä, det täcker dock inte vår faktiska kostnad för bandbredd. Ett alternativ är att köra utomlands. Eller att få donationer från fler organisationer. Vi kan ta pengar för de relän vi redan kör, då räcker TU-pengarna längre också.
 10. Övriga punkter Vi har för få nät och kan inte utnyttja all bandbredd. Måste ansöka om/tigga fler. Eller börja köra på andras nät. Man måste dock ha bra relation till den personen / företaget på grund av abuse-ärenden. Pawal ska kolla med Telia.
 11. Nästa möte? Vi ska sätta upp mötestider för resten av året.
  • 11 September, 18.00-20.00.
 12. Att göra till nästa möte
  • Hitta någon som kan implementera hemsidan. Patrik pratar med Måns. (Pawal och alla)
  • Få till blogguppdatering via webb. (Pawal)
  • Lägg in en brasklapp på donera-sidan om att vi tycker Paypal är onda. (Andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan. (Linus och Johan N)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät. (Linus och Johan N)
  • Lägga statistiken på förstasidan på dfri.se. (Johan N)
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät.
 13. Mötet avslutat