Lösenord

Välj bra lösenord

  • Ett bra lösenord är minst 12 tecken långt.
  • Ett bra lösenord innehåller minst en liten bokstav (gemen).
  • Ett bra lösenord innehåller minst en stor bokstav (versal).
  • Ett bra lösenord innehåller minst en siffra.
  • Ett bra lösenord innehåller minst ett specialtecken (!@#$%^&*_+/;|”’)

Använd olika lösenord för olika funktioner

Det är svårt att komma ihåg bra lösenord. Det är ännu svårare att komma ihåg flera bra lösenord. Använd någon form av lösenordshanterare, en slags plånbok där du lagrar dina lösenord. Lösenordshanteraren skall vara gjord så att man för att komma åt lösenorden skall ange, just det, ett lösenord.