Dina rättigheter på nätet

 • Har polisen rätt att komma in i mitt hem och söka igenom min dator eller annan elektronisk utrustning?
 • Om polisen har tillstånd till husrannsakan, får de då söka igenom min dator?
 • Måste polisen legitimera sig?
 • Måste polisen bevisa att de har beslut om husrannsakan?
 • Om någon annan misstänks för brott, har polisen i så fall rätt att söka igenom min dator?
 • Har polisen rätt att beslagta min dator/server?
 • Om polisen beslagtar min dator/server, har jag då rätt att få tillbaka den?
 • Har polisen rätt att kräva att jag lämnar ut mina lösenord eller krypteringsnycklar?
 • Om jag blir arresterad, får polisen då söka igenom min telefon/laptop
 • Om jag reser in i ett annat land, har polisen då rätt att söka igenom min telefon/laptop?
 • Har polisen rätt att avlyssna min dator?
 • Har polisen rätt att avlyssna min telefon?
 • När har polisen rätt att begära ut trafikdata från min ISP?
 • När har polisen rätt att begära ut data från en värdtjänstleverantör (webbhotell, twitter, facebook m.m.)