E-post

E-post för medlemmar

En idé är att erbjuda medlemmar en @dfri.se adress och möjligheten att kunna ha egna domäners e-post hos DFRI. Detta som ett svenskt alternativ till att ha den hos någon av de stora leverantörerna. Det vi vill göra liknar vad fripost.org redan gör men ett till alternativ vore bra.

Påverkas vi av DLD?

Vad behövs för att erbjuda en bra tjänst?

 • Tydlig information om hur post hanteras. Vad som loggas, hur länge osv.
 • Minst två datorer som står i olika datahallar. Det saknas en idag.
 • Back-end för adresser och inställningar – vilket?
 • IMAPS med quota – Dovecot?
 • Submission med rate-limit – Postfix?

Saker som bör kunna slås av och på av medlemmar?

 • Webmail – Horde?
 • Vidaresändning av e-post
 • Antispam funktioner så som greylisting, DNSBL
 • Antivirus – clamav fungerar men amavisd-new är bökig.
 • Automatisk kryptering med PGP av inkommande post innan den lagras.
 • Hur långt har STEED kommit?

Hur kommer vi vidare?

Utred hur vi påverkas av DLD. Erbjud en @dfri.se adress som bara skickar e-post vidare till andra ställen? Det har inte samma krav på redundans och säker lagring men skulle kunna vara en början.

E-post för medlemmar

En idé är att erbjuda medlemmar en @dfri.se adress och möjligheten att kunna ha egna domäners e-post hos DFRI. Detta som ett svenskt alternativ till att ha den hos någon av de stora leverantörerna. Det vi vill göra liknar vad fripost.org redan gör men ett till alternativ vore bra.

Påverkas vi av DLD?

Vad behövs för att erbjuda en bra tjänst?

 • Tydlig information om hur post hanteras. Vad som loggas, hur länge osv.
 • Minst två datorer som står i olika datahallar. Det saknas en idag.
 • Back-end för adresser och inställningar – vilket?
 • IMAPS med quota – Dovecot?
 • Submission med rate-limit – Postfix?

Saker som bör kunna slås av och på av medlemmar?

 • Webmail – Horde?
 • Vidaresändning av e-post
 • Antispam funktioner så som greylisting, DNSBL
 • Antivirus – clamav fungerar men amavisd-new är bökig.
 • Automatisk kryptering med PGP av inkommande post innan den lagras.
 • Hur långt har STEED kommit?

Hur kommer vi vidare?

Utred hur vi påverkas av DLD. Erbjud en @dfri.se adress som bara skickar e-post vidare till andra ställen? Det har inte samma krav på redundans och säker lagring men skulle kunna vara en början.