DFRI Verksamhetsberättelse 2022-2023

Verksamhetsberättelse 2022

Föreningen

DFRI höll 13 öppna styrelsemöten under året, 1 extra årsmöte och 1 årsmöte.

Ekonomi: Kassör är tillfrågad.

Medlemmar: Omkring 70 stycken

Aktiviteter

Under 2022 deltog DFRI i följande aktiviteter:

Arrangerade den 14:e februari 2023 en vinterkonferensen SamNet tillsammans med föreningarna ISOC-SE, Dataskydd.net och Swedish Network User Society (SNUS) om Internet, webben, digitalisering, integritet och dataskydd.

DFRI i intervju med TV4 Nyheterna angående nya lagändringen som förbjuder anonyma ägare till kontantkort för telefoner

DFRI intervjuade i Sveriges Radio om rätten till att ha kontantkort anonymt och säkert

DFRI-projektet om fri och öppen e-legitimation hade ett seminarium ”Sverige kan bättre än BankID” som hölls den 2022-06-20 som även kan ses i efterhand på inspelad video, finns på hemsidan.

Projekt

Projekt som DFRI är med i och bidrar:

Föreningen stod bakom och skrev på kampanjerna:

Hur aktuellt är det här, ska det stå kvar eller är det något som behöver raderas?

  • Medverkan i Nordiska Ministerrådets projekt Vår vision 2030 för samarbete i nordiska civilsamhället för målen till Agenda 2030.
  • Föreningsprojektet E-legitimation intervjuades av tidningen M3 (https://m3.idg.se/2.1022/1.762373/bankid-cyberattack)
  • DFRI har fokuserat på mer intern verksamhet, primärt ekonomihanteringen.
  • Skrivit ett stödjande brev för att ge föreningen Dataskydd.net aktivt medlemskap i EDRi.
  • Deltagit i storytelling-kurs arrangerad av EDRi.
  • Deltagit i press- och mediakurs arrangerad av EDRi.
  • Föreningen publicerade guide för att starta brygga i Tor-nätverket för att hjälpa människor i Ukraina och Ryssland.

Dator- och nätdrift

DFRI har fortsatt driva exit-noder i Tor-nätverket. Under året har Tor-nätverket utsatts för olika DoS-attacker och även DFRI har drabbats av dessa. Flytten från en datorhall genomfördes med lyckat resultat och några medlemmar har regelbundet skött driften av nät och tjänster. Förnyelse av gamla servrar planeras under 2023 för att minska behovet av plötsliga besök i datorhallar på grund av åldersproblem.

EDRi (European Digital Rights)

DFRI är medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen European Digital Rights och har under året varit delaktiga i EDRis arbete med att kartlägga medlemsorganisationerna.