Styrelsemöte #1 2014

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #1 2014

Tid: 2014-01-15 18:30
Närvarande ur styrelsen: Patrik, Linus, Hanna, Linda, Alexander, Johan
Andra medlemmar och icke-medlemmar var också närvarande.

 1. Mötesordförande, mötessekreterare
  Mötesordförande: Linus Nordberg
  Mötessekreterare: Patrik Wallström
 2. Ekonomiskt läge
  Johan ska göra bokslutet snart. Medlemsavtal okänt (vi tappar medlemmar vid årsskiftet), men vi var ca 70 medlemmar vid årsskiftet.
 3. Uppföljning
  1. DFRI ska börja ta Bitcoin (Alexander)
   – Förtydliga på webbsidan att Bitcoin inte är anonymt
   – Undersöka Bitcoin-marknader
   – Undersök hur man bokför Bitcoindonationer
   – Ta fram en Bitcoin-donationspolicy
   Inte gjort något ännu.
  2. Johan skickar ett mail till nya medlemmar med information om att deras medlemsavgift är förlängd för att täcka 2014

   Klart.

  3. Linda skriver ihop ett blogginlägg om CryptoParty

   Inte klar. Punkten kvarstår.

  4. Alexander undersöker möjligheterna för profilkläder

   Alex har provtryckt experimentellt på 30C3 i Hamburg. Vi letar vidare.

 4. Årsmötet
  Årsmötet sker den 12:e mars 18.30 i .SE:s lokaler.
  Hanna skickar ut inbjudan till medlemslistan samt publicerar på hemsidan.
  Johan sätter ihop en årsredovisning.
  Hanna sammanställer årsberättelsen.
  Mat och liknande diskuteras vidare på listan.
 5. Söka pengar
  Det är ingen som säger sig ha tid att driva (en svensk) crowdsourcing, för att matcha pengarna från en ev ansökan från TU-stiftelsen.
  Hanna sätter ihop en grupp som skriver ansökan till TU-stiftelsen.
  Internetfonden har öppnat igen, och om det är någon som har ett konkret förslag på ett projekt som DFRI vill driva,
  så kontakta dfri@dfri.se får vi se vad vi kan göra. Internetfonden stänger 11:e februari.
 6. Hur hanterar vi donationer/sponsring?

  Vi tar emot engångsdonationer och lägger upp en eventuell länk till personen/organisationen i donationslistan.
  I eventuellt kontroversiella fall så kan vi välja att antingen inte ta emot donationen eller att inte lägga upp donationerna i listan över donationer.
  Hanna tar fram en disclaimer-text som handlar om donationer på donationssidan.

 7. DFRI på Internetdagarna 2014

  DFRI är med på Internetdagarna 24-25 november och arrangerar en heldag där. Patrik sätter ihop en arbetsgrupp.

 8. Övrigt

  Cryptoparty på Konstall C söndagen den 23:e februari, 14-18.
  Cryptoparty.se är registrerad. Det finns också en mailinglista för svenska cryptopartys: https://lists.riseup.net/www/info/cryptoparty.se
  PGP-signeringsparty i samband med ett cryptoparty för avancerade användare, som en workshop, borde planeras.
  DFRI borde publicera information hur man gör ett PGP-signeringsparty och hur man bör förbereda sig.

 9. Nästa möte
  Nästa möte är den 25:e februari 18.30 på .SE.


DFRI at 30C3DFRI på 30C3

Nya och gamla DFRI medlemmar spenderade mellandagarna på konferensen 30C3 i Hamburg. Chaos Communication Congress arrangeras årligen av Chaos Computer Club (CCC) och är Europas största konferens för hackare.

DFRI höll ett möte under konferensen om vad som hänt under året och tankar om 2014.

Organisationen torservers.net som DFRI är partner till anordnade en sammankomst för närvarande partners som driver Tor-relän. Flera organisationer presenterade sig, och vår presentation finns även online.

För den som är intresserad av Tor rekommenderas The Tor Network. Följ länkar från sidan med inspelningar för att hitta många fler intressanta presentationer.


Regarding proposition 2013/14:KU6 Confidentiality in international cooperationAngående proposition 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet

This is a partial translation from the Swedish version of this blog post.

Member of the Swedish Parliament, vote against 2013/14:KU6 Confidentiality in international cooperation (Sekretess i det internationella samarbetet)

Today, DFRI sent an email to each of the members of the Swedish Parliament regarding preventing proposition 2013/14:KU6. Follow the correspondence on our wiki page for 2013/14:KU6 Confidentiality in international cooperation.

Why are we doing this?

DFRI is striving for transparency in the processes affecting citizens’ digital freedom and rights. We believe proposition 2013/14:KU6 increases secretiveness and reduces the confidence in the democratic processes.

Riksdagsledamot, rösta emot proposition 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet

Idag har DFRI skickat ett mejl till riksdagens samtliga ledamöter. Du kan följa eventuell uppföljning till korrespondensen på vår wiki-sida för proposition 2013/14:KU6.

Varför gör vi det här?

DFRI vill ha transparens i de beslutsprocesser som rör inskränkningar i medborgares digitala fri- och rättigheter. Vi tror att proposition 2013/14:KU6 ökar hemlighetsmakeriet och minskar förtroendet för de demokratiska processerna.

Vi har tillsammans med andra föreningar engagerat sig i öppenhetsfrågor kring arbetet med ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Framför allt är det den övervakning som det stipulerade samarbetet mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer som ACTA riskerade att skapa som direkt berört DFRI:s syfte.

För att kunna ha åsikter om ett internationellt avtal måste man veta exakt vad som står i texten. DFRI är medlem i EDRi (European Digital Rights), som har engagerat sig mycket i att få tillgång till ACTA-dokument, till exempel med ett ärende hos EU-ombudsmannen.

Vi har även följt FFII:s (Foundation for a Free Information Infrastructure) arbete. FFII har sammanfattat transparensproblematiken i ett brett ärende hos EU-ombudsmannen som täcker EU-parlamentets arbete under slutfasen av processen.

DFRI har genom eget initiativ aktivt arbetat med att få ut ett (1) ACTA dokument från EU:s institutioner. Det tog åtta (8) månader.

Detta är bakgrunden till att DFRI engagerar sig mot proposition 2013/14:KU6. Vi tror att den kommer att göra det svårare för oss att följa och förstå konsekvenserna av andra handelsavtal i framtiden. Det främsta exemplet är TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) – ett handelsavtal som täcker många fler områden än ACTA gjorde, inklusive det ACTA innehöll.

Det är mycket troligt att TTIP kommer att innehålla frågor som kommer att påverka medborgerliga fri- och rättigheter på internet. Om riksdagen får svårare att kontrollera och debattera sådana förslag kommer DFRI att få det ännu mycket svårare. ”The negotiations and their texts are not themselves public.”

Det är därför vi gör det här!


Cryptoparty Stockholm @ Konsthall C – 21/11, 28/11 & 5/12 – don’t miss this!Cryptoparty Stockholm @ Konsthall C tre torsdagskvällar i rad! 21/11, 28/11 & 5/12 – missa inte detta!

Äntligen är det dags! DFRI kommer tillsammans med Sparvnästet att under tre torsdagskvällar i rad på Konsthall C anordna Cryptoparty Stockholm. Cryptoparty Stockholm är öppna för alla hens, unga som gamla. Man behöver inte veta någonting om kryptering för att delta. Räkna däremot med att lära dig massor om kryptering genom att delta både i workshops och föreläsningar. Kom när du vill och gå när du vill. Vi startar klockan 18.00 och håller på till 21.00. De kommer finnas soppa och dryck till självkostnadspris.

21 november – Grunderna – lär dig kryptera filer, surfa krypterat och bli allmänt street smart på nätet

Programpunkter
• Arga Hen 2 (föreläsning) – Linda Sandberg, Andreas Jonsson, DFRI
• Vilka är hoten? (föreläsning)  Anders Sundman, Sparvnästet
• Streetsmart på nätet (workshop) – Anders Sundman, Sparvnästet

28 November – Tema: Säker på stan – Skydda din mobiltelefon och surfa säkert på trådlösa nätverk.

Programpunkter
Din telefon läcker – Patrik Wallström
Säker på stan – DFRI, Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetsexpert, .SE

5 December – Tema: Anonym på nätet – Kom igång med Tor, ett verktyg för anonymitet på nätet.

Programpunkter
• Tor – From basic to getting involved and Q&A – Phillipp Winter (90 minuters workshop)
• DFRIpi – Can we bring Tor to anyone? Alexander Rydekull, DFRI
• Vad har Dataskyddsförordningen med krypto att göra? Kort introduktion av Amelia Andersdotter

kika även på vår sida för Cryptoparty Stockholm

Artiklar:
DN – teknikbloggen – Tre torsdagar för digitalt självförsvar
Feber – CryptoParty i Stockholm i kväll och två torsdagar framöver

/DFRI & Sparvnästet