Finspy and GMPFinspy och GMP

Nyligen publicerades en analys av ett spionprogram som skulle kunna vara Finspy, en del av FinFisher som säljs till myndigheter av Gamma International UK Ltd. Det är en trojan som kan användas för att stjäla lösenord, avlyssna vad som skrivs på en dator, kopiera filer och samtal med Skype med mera. Trojanen har skickats med e-post till demokratiförespråkare i Bahrain för att infektera deras datorer.

Analysen visade att Finspy verkar innehålla kod från GNU Multi-Precision arithmetic library, även kallat GMP. Därför passar vi på att ställa några frågor till DFRI:s medlem Torbjörn Granlund.

Vad är GMP och vad är din koppling?

GMP är ett programbibliotek som tillhandahåller snabb aritmetik på stora heltal. Det används för kryptotillämpningar, för forskning inom beräkningsinriktad talteori och dito algebra.

Jag startade GMP-projektet 1991 och har skrivit den mesta koden. På senare tid har GMP dessutom blivit mitt forskningsprojekt på KTH.

Hur fick du redan på att GMP används i Finspy?

Jag fick höra om detta från EFF:s John Gilmore. Han skickade dessutom en länk till en utredning av detta: From Bahrain With Love: FinFisher’s Spy Kit Exposed?

Vad tycker du om att koden används i trojaner?

Trojaner är ju alltid obehagliga program, och en trojan som är avsedd för bruk mot aktivister i totalitära länder är ju helt enkelt vidrig. Att det är ett till synes normalt företag som ligger bakom det hela gör saken extra upprörande.

Kan du säga något om ifall Finspy använder GMP enligt licensvillkoren?

Licensen kräver att användare får information om licensen och om att de har rätt till källkod och omlänkningsbar objektkod. Såvitt jag har förstått har demokratiförespråkarna inte fått sådan information tillsammans med trojanderna…

Det fina företaget bör därför anses ha stulit GMP. De säljer nu alltså en GMP-baserad produkt till diktaturer i strid med GMP-licensen.

Vidtar du några åtgärder mot företaget?

Utgå från att vi inte kommer acceptera detta. Precis vad vi kommer göra är inte helt klart ännu.

Har du tidigare råkat ut för att någon brutit mot licensvillkor för mjukvara som du utvecklat?

Det har hänt ett par gånger. Jag har rapporterat detta till FSF och SFLC, som har hanterat det.

Fast inget så här allvarligt har hänt tidigare.

Hur kommer det sig att du är medlem i föreningen DFRI?

Jag är med i DFRI eftersom jag är mycket orolig för utvecklingen i västvärlden när det gäller övervakning och rättighetsinskränkningar.Nyligen publicerades en analys av ett spionprogram som skulle kunna vara Finspy, en del av FinFisher som säljs till myndigheter av Gamma International UK Ltd. Det är en trojan som kan användas för att stjäla lösenord, avlyssna vad som skrivs på en dator, kopiera filer och samtal med Skype med mera. Trojanen har skickats med e-post till demokratiförespråkare i Bahrain för att infektera deras datorer.

Analysen visade att Finspy verkar innehålla kod från GNU Multi-Precision arithmetic library, även kallat GMP. Därför passar vi på att ställa några frågor till DFRI:s medlem Torbjörn Granlund.

Vad är GMP och vad är din koppling?

GMP är ett programbibliotek som tillhandahåller snabb aritmetik på stora heltal. Det används för kryptotillämpningar, för forskning inom beräkningsinriktad talteori och dito algebra.

Jag startade GMP-projektet 1991 och har skrivit den mesta koden. På senare tid har GMP dessutom blivit mitt forskningsprojekt på KTH.

Hur fick du redan på att GMP används i Finspy?

Jag fick höra om detta från EFF:s John Gilmore. Han skickade dessutom en länk till en utredning av detta: From Bahrain With Love: FinFisher’s Spy Kit Exposed?

Vad tycker du om att koden används i trojaner?

Trojaner är ju alltid obehagliga program, och en trojan som är avsedd för bruk mot aktivister i totalitära länder är ju helt enkelt vidrig. Att det är ett till synes normalt företag som ligger bakom det hela gör saken extra upprörande.

Kan du säga något om ifall Finspy använder GMP enligt licensvillkoren?

Licensen kräver att användare får information om licensen och om att de har rätt till källkod och omlänkningsbar objektkod. Såvitt jag har förstått har demokratiförespråkarna inte fått sådan information tillsammans med trojanderna…

Det fina företaget bör därför anses ha stulit GMP. De säljer nu alltså en GMP-baserad produkt till diktaturer i strid med GMP-licensen.

Vidtar du några åtgärder mot företaget?

Utgå från att vi inte kommer acceptera detta. Precis vad vi kommer göra är inte helt klart ännu.

Har du tidigare råkat ut för att någon brutit mot licensvillkor för mjukvara som du utvecklat?

Det har hänt ett par gånger. Jag har rapporterat detta till FSF och SFLC, som har hanterat det.

Fast inget så här allvarligt har hänt tidigare.

Hur kommer det sig att du är medlem i föreningen DFRI?

Jag är med i DFRI eftersom jag är mycket orolig för utvecklingen i västvärlden när det gäller övervakning och rättighetsinskränkningar.


DFRI at SIF12

DFRI at SIF12

Johan Nilsson, DFRI, Andrew Lewman, Executive Director of the Tor Project, and Hanna Larsson, DFRI, at Stockholm Internet Forum on April 18-19 2012.

DFRI hosted a side event at the conference where Andrew Lewman talked about the Tor Project and answered questions from participants and the media. Afterwards, DFRI helped participants install Tor on their computers and handed out free USB-sticks containing the software, sponsored by .SE.

More info:

DFRI at SIF12

Johan Nilsson, DFRI, Andrew Lewman, Executive Director of the Tor Project, and Hanna Larsson, DFRI, at Stockholm Internet Forum on April 18-19 2012.

DFRI hosted a side event at the conference where Andrew Lewman talked about the Tor Project and answered questions from participants and the media. Afterwards, DFRI helped participants install Tor on their computers and handed out free USB-sticks containing the software, sponsored by .SE.

More info:


Intressant Power of Adhocracy II

I fredags presenterades fem intressanta ämnen på Power of Adhocracy II.

Philipp Winter startade genom att presentera sin forskning på Karlstads Universitet om Tor och hur Kina blockerar Tor.

I nästa presentation visade Leif Johansson upp sina idéer om en ”nät-HSM”. Projekt som behöver skydda digitala nycklar hamnar oftast i en av ytterligheterna specialhårdvara för hundratusentals kronor och att låta nycklar slaska runt på ett antal utvecklares bärbara datorer.

Sen fick vi äntligen klämma och känna på intressant hårdvara! I en tvådelad presentation fick deltagarna först en inblick i hur WiFi-baserad telefoni utvecklats de senaste 10 åren, med prototyper och färdiga produkter samt fotografier från nätbyggande i Afrika. Andra delen bjöd på presentation och diskussion kring DDoS-attacker, bl.a. från Tor-nätet.

Efter det beskrev Dan Blah Meredith projektet freedom2connect (länk uppdaterad 2012-04-23 19:11 CEST), en ny amerikansk säck med pengar för projekt med inriktning på frihet på nätet. Dan tar emot ansökningar om stöd till projekt och utvärderar dom i en flerstegsprocess som förhoppningsvis skall vara tillräckligt snabb för att man inte skall tappa bort den del av internetfrihets-projekten som idag inte kan eller vill gå igenom de ofta långdragna och tidskrävande ansökningsförfaranden som traditionell pengasökning brukar innebära. Till sin hjälp har han en namnkunnig grupp (amerikanska) IT-profiler som skall borga för hög kvalitet i urvalet.

Till sist var det dags för Brian Duggan från OTI att beskriva vad OTI gör och slå ett slag för deras trådlösa mesh-nätverk Commotion.

Det blev många långa diskussioner som fortsatte på närbelägen restaurang tillsammans med mat och dryck. Det är bara att hoppas på fler slutna evenemang framöver, så att folket bakom Power of Adhocracy känner sig manade att göra ytterligare en uppföljare.

Tack alla som kom och speciellt ni som presenterade intressanta saker. Extra varmt tack till .SE för lån av fin lokal och allmän avundsvärdhet!


EU-kommissionen blockerade anonymiseringstjänster (2012-03-27)

(Översatt från EU-Kommission blockierte Anonymisierungsdienste av Georg Koppen.)

Arbetsgruppen Datalagring (Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung — AK Vorrat) har bevis för att EU-kommissionen har blockerat åtkomst till internet via anonymiseringstjänster. Mot bakgrund av de förnyade kraven på implementering av datalagringsdirektivet så väcker detta flera frågor. Dataskyddare är rädda för att användare av anonymiseringstjänster blir diskriminerade, något som är negativt för yttrandefriheten på nätet speciellt i kombination med datalagring. Efter klagomål av Patrick Breyer upphävdes blockeringen (men inte för Tor, se EU Commission gives up blocking TOR and VPN services, uppdateringen den 27/3). Arbetsgruppen Datalagring bjuder in kommissionen till ett ställningstagande i denna sak.

EU-kommissionen blockerade medvetet IP-adresser som man vet är en del av anonymiseringstjänster. I stället för den önskade webbsidan kom det upp en varning på skärmen som antydde att användaren hade nätverkproblem. Följande felmeddelande visades när man besökte EU-kommissionens webbsida:

Network Error (gateway_error) Server overloaded. The gateway may
be temporarily unavailable, or there could be a network
problem. For assistance, contact your network support team.

Genom detta blev det varken förklarat att IP-adresserna blockerades medvetet eller kommenterat varför anonyma användare förvägrades tillgång till allmänna informationssidor. Anonymiseringstjänster är absolut nödvändiga för att garantera tryck- och yttrandefrihet, framför allt i länder som övervakar internet genom censur, filter och datalagring. Tjänster som Tor tillåter speciellt medborgarrättskämpar och journalister att använda nätet anonymt och utan att bli övervakade.

Arbetsgruppen Datalagring klassar EU-kommissionens förhållningssätt som diskriminering och utestängning av användare i hela världen som använder sådana tjänster. ”Utestängningen av anonymiseringstjänster uppfattas som en skarp signal mot friheten på nätet” säger Katharina Nocun av AK Vorrat:en. ”Medborgarna måste även framöver ha möjlighet att surfa anonymt på myndigheters internet-sidor och kommunicera utan att data sparas.”

Även operatörer av Tor-servrar ser ytterst kritiskt på denna utveckling. padeluun från FoeBud e.V. som driver en Tor-server säger: ”Utöver Tor som körs ideellt och offentligt så har också kommersiella leverantörer blivit avsiktligt blockerade. För vissa tjänster var åtkomst till vissa internet-sidor helt blockerad.”

EU-kommissionen har vid flera tidigare tillfällen medgett att anonymiseringstjänster spelar en positiv roll för demokrati- och medborgarrättsrörelser i andra länder. Detta sätt att mäta med två olika mått är en skarp signal mot den digitala medborgarrättsrörelsen i Europa och Tyskland, särskilt mot bakgrund av diskussionen om EU:s datalagringsdirektiv.”