Sammanfattning om Datalagringen

Den 18:e mars 2015 kommer Tele2 att få datalagringslagen prövad i kammarrätten och med det kommer vi troligen får veta om man kommer att skicka datalagringslagen (DLL, den svenska implementationen av datalagringsdirektivet) för att prövas i EU-domstolen.

Förvaltningsrätten som prövade detta 2014-10-13 ansåg inte att de svenska datalagringsbestämmelserna strider mot varken grundlagen, EU-lagstiftning eller Europakonventionen. Den sammanfattade bedömningen (PDF) lyder:

”Förvaltningsrätten anser att EU-domstolens dom ska förstås på så sätt att datalagringsdirektivet har ogiltigförklarats eftersom de konstaterade bristerna i direktivet, vid en sammantagen bedömning, inneburit att direktivet inte lever upp till det krav på proportionalitet som unionsrätten uppställer avseende inskränkningar i fri- och rättigheter (rätten till respekt för privatliv och familjeliv samt skyddet för person- uppgifter). “

I nuläget har 10 av 28 EU-länder valt att antingen inte implementera lagen eller implementerat för att sedan få den uppriven i respektive lands konstitutionsdomstol.

DFRI har varit kritiska mot både direktivet och den svenska implementationen, då vi anser att den strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Nedan följer en icke komplett summering av vad som har hänt: Se även Dataskydd.net tidslinje över olika datalagringslagar i Europa.

  • 18 mars 2015: Kammarrätten i Stockholm beslutar om man vill skicka även den svenska datalagringslagen till EU-domstolen, eller inte.

Det finns en pågående prövning i Polen, dock är det oklart när denna är klar.

10 kommentarer till “Sammanfattning om Datalagringen”

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.