Svar från Com Hem

SVAR 2012-05-24 20:09

Hej och tack för ditt e-postmeddelande!

Loggas ipadressens aktiviteter (källa och destination)? Ja. Detta pga. säkerhetsskäl och om något olagligt skulle göras från en IP-adress.

Loggas även källport och destinationsport? Kan ej svara på denna, förmodligen. Ska höra med vår produktansvariga om frågan.

Loggas tid? Ja.

Loggas e-postadresserna i de mejl jag skickar och tar emot? Det är en typ av trafik, så ja, det loggas på IP-adresserna.

Loggas innehållet i epost-medelandet? Nej.

Kan man som kund få tillgång till det data som loggats? Osäker på detta, men förmodligen inte. Ska kolla med produkt även här.

Vad händer med loggarna när den obligatoriska lagringstiden gått ut? Den tas naturligtvis bort.

Vilka har tillgång till loggarna? Tillgång till loggarna har myndigheter med domstolsbeslut.

Vilken policy har comhem för tillgång till loggar? Läs ovan.

Vilken itsäkerhetspolicy tillämpar comhem för att skydda loggarna? Den är säker, exakt hur är ingen information som vi sitter på.

Om loggar säkerhetskopieras, vilka har tillgång till säkerhetskopiorna? Fortfarande inget vi rotar i sålänge inget domstolsbeslut finns på detta.

Hur skyddas säkerhetskopiorna från att administratörerna inte kan återställa loggar på annan plats och gå igenom dessa? Ej säker på denna heller, ingen har direkt tillgång till loggarna på rak arm. Kollar med produkt.

Med vänlig hälsning Com Hem AB Kundservice Martin Sjölander Box 43 871 21 HÄRNÖSAND Tel direkt: 0771- 55 00 00 Fax: 020-55 44 11 kundservice@comhem.com www.comhem.se

FRÅGA 2012-05-22 14:42 – Uppföljningsfråga angående: Frågor angående DLD

Hej. De konkreta frågorna är följande:

Loggas ipadressens aktiviteter (källa och destination)?

Loggas även källport och destinationsport?

Loggas tid?

Loggas e-postadresserna i de mejl jag skickar och tar emot?

Loggas innehållet i epost-medelandet?

Kan man som kund få tillgång till det data som loggats? Om detta är möjligt, hur går den processen till?

Vad händer med loggarna när den obligatoriska lagringstiden gått ut?

Vilka har tillgång till loggarna?

Vilken policy har comhem för tillgång till loggar?

Hur säkerställer comhem att ingen obehörig får tillgång till loggarna?

Vilken itsäkerhetspolicy tillämpar comhem för att skydda loggarna? Om loggar säkerhetskopieras, vilka har tillgång till säkerhetskopiorna?

Hur skyddas säkerhetskopiorna från att administratörerna inte kan återställa loggar på annan plats och gå igenom dessa?

mvh andreas

SVAR 2012-05-22 14:31

Hej och tack för ditt e-postmeddelande!

Nu vet jag inte vad du menar, frågan verkar vara ifall vi sparar denna information, för självklart så ”loggas den” trafik som våra kunder gör.

Hur länge och i vilka syften är ingenting vi går ut med, trafiken sparas alltså.

Gällande dom konkreta frågor du anser att du inte fått svar på så undrar jag vilka det är i så fall så ska vi försöka svara på dessa så gott vi kan.

Med vänlig hälsning Com Hem AB Kundservice Jim Fahlqvist Box 43 871 21 HÄRNÖSAND Tel direkt: 0771- 55 00 00 Fax: 020-55 44 11 kundservice@comhem.com www.comhem.se

FRÅGA 2012-05-22 14:09 – Uppföljningsfråga angående: Frågor angående DLD

Hej! När du säger att allting loggas, vad menar du då? Du är medveten om att om ”allting loggas” så skulle det vara brottsligt från comhems sida? Jag betvivlar att det är så.

Det finns några konkreta frågor i första mailet men inte särskillt många svar. Om ni inte vet svaren på frågorna, så går det givetvis utmärkt att säga det och hänvisa mig till någon annan som kan tänkas veta.

SVAR 2012-05-22 14:00

Hej och tack för ditt e-postmeddelande!

Allting loggas, men vi kan inte härifrån se loggarna. Däremot kan vi ta fram dessa om vi får ett domstolsbeslut på det.

Med vänlig hälsning Com Hem AB Kundservice Emelie Lundberg Box 43 871 21 HÄRNÖSAND Tel direkt: 0771- 55 00 00 Fax: 020-55 44 11 kundservice@comhem.com www.comhem.se

FRÅGA 2012-05-22 13:42 – Uppföljningsfråga angående: Frågor angående DLD

Hej Olivia!

Tack för svaret. Jag skulle dock vilja ha svar på frågorna jag ställde i ursprungsmailet, kan detta ordnas?

/a

SVAR 2012-05-22 13:17

Hej och tack för ditt e-postmeddelande!

Detta svar är det som jag har fått fram: Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet, DLD, är ett beslut från EU om att en lagstiftning ska införas i medlemsländerna för att skapa en gemensam standard för lagring av så kallad trafikdata. Lagstiftningen innebär att tele- och internetoperatörer inom EU, till exempel Com Hem och andra operatörer i Sverige, måste spara trafikdata i minst sex månader.

Den svenska riksdagen röstade ja till direktivet den 21 mars 2012. Lagen träder i kraft den 1 maj. Frågor och svar

Vad är trafikdata? Trafikdata är information om vilka kontakter som sker i vårt nät, varifrån dessa tas och vid vilken tidpunkt. Exempel på trafikdata kan vara uppgift om ett samtal mellan två telefonnummer och när detta samtal startade och slutade. Ingen information om innehållet i kontakterna sparas.

Varför ska datan sparas? Lagstiftarnas syfte med lagen är att den information som sparas ska kunna användas av rättsvårdande myndigheter, till exempel av polis vid brottsbekämpning.

Kommer Com Hem lagra dessa uppgifter om sina kunder? Ja, Com Hem följer givetvis svensk lag och kommer följa även denna lag.

Vad tycker Com Hem om lagen? Com Hem har genom branschens samarbetsorganisation IT & Telekomföretagen under lång tid betonat att de nya bestämmelserna måste vara proportionerliga, tydliga och att kundernas integritet ska värnas. För mer detaljerade synpunkter hänvisar Com Hem till IT & Telekomföretagen och de uttalanden som organisationen tidigare har gjort.

Hoppas du är nöjd med svaret. Hänvisar som det står i texten till IT & Telekomföretagen om du har vidare frågor.

Med vänlig hälsning Com Hem AB Kundservice Olivia Månsson Box 43 871 21 HÄRNÖSAND Tel direkt: 0771- 55 00 00 Fax: 020-55 44 11 kundservice@comhem.com www.comhem.se

FRÅGA 2012-05-22 13:10 – Frågor angående DLD

Hej Comhem! jag hittar inget på er webb om vad ni loggar rörande datalagringsdirektivet även om jag försökt söka på olika termer, text datalagring, dld, datalagringsdirektivet etc. Jag hoppas att ni på supporten kan svara mina frågor, eller skicka dessa vidare till någon som kan besvara dem. Eftersom direktivet redan har trädit i kraft vore det mycket bra att få klarhet i dessa frågor. Loggas ipadressens aktiviteter (källa och destination)? Loggas även källport och destinationsport? Loggas tid? Loggas e-postadresserna i de mejl jag skickar och tar emot? Loggas innehållet i epost-medelandet? Kan man som kund få tillgång till det data som loggats? Om detta är möjligt, hur går den processen till? Vad händer med loggarna när den obligatoriska lagringstiden gått ut? Vilka har tillgång till loggarna? Vilken policy har comhem för tillgång till loggar? Hur säkerställer comhem att ingen obehörig får tillgång till loggarna? Vilken itsäkerhetspolicy tillämpar comhem för att skydda loggarna? Om loggar säkerhetskopieras, vilka har tillgång till säkerhetskopiorna? Hur skyddas säkerhetskopiorna från att administratörerna inte kan återställa loggar på annan plats och gå igenom dessa? Mvh Andreas