Uppdatering om Netclean och TurkietUppdatering om Netclean och Turkiet

During the Almedalen week a number of articles about the Swedish company NetClean were published in the daily press. Public radio SR P3 brought up the problem and DFRI participated. Furthermore, we found out that NetClean already have the Egyptian government as customers. Despite the extensive censorship that takes place in the country NetClean claim that their equipment does not contribute to the censorship. NetClean also claims that the equipment is ”locked” and can not be used for other content than what’s on the revocation lists from IWF (Internet Watch Foundation).

NetClean have in a blog post said that Whitebox (the product that performs censorship on the network operator level) is located in approximately 20 countries. DFRI is still awaiting the response to the open letter we sent last week.

Despite the criticism, it is unlikely that a deal of this magnitude can be stopped in the first place. DFRI continues to work on the issue. For those who want to help us and wonder what they can do, a good first step is to inform themselves more about the subject. The only Swedish research on internet filtering has been done by Marie Eneman at the University of Gothenburg. In an interview with NetClean CEO one can read:

Christian Berg refers to Marie Eneman at Chalmers research on filtering of the internet and wrote a thesis which, among other things, is about overblocking – to mistakenly include too much on the list.
– She came to the conclusion that there was no problem, he says.
– I did not at all, says Marie Eneman.

Journalist Anders R Olsson has also written a book about filtering which can be downloaded for free. DFRI’s European partner organization EDRi published in 2010 a blocking booklet. It is in English but is easy to understand. However, it has no information about what happened after 2010, such as court cases, etc.Under Almedalsveckan publicerades ett flertal artiklar om det svenska företaget Netclean i dagspressen. Nyheterna i SR:s P3 tog upp problemet och DFRI medverkade. Vidare har vi fått reda på att Netclean redan har den egyptiska regeringen som kunder. Trots den omfattande censur som sker i landet så hävdar Netclean att deras utrustning inte bidrar till censuren. Netclean menar även att utrustningen är ”låst” och inte kan användas för annat än spärrlistorna från IWF (Internet Watch Foundation).

Netclean har i en bloggpost sagt att Whitebox (produkten som utför censur på operatörs-nivå) finns i ca 20 länder. DFRI inväntar fortfarande svar på det öppna brevet vi skickade förra veckan.

Trots kritiken är det osannolikt att en affär i den här storleksordningen kommer låta sig stoppas i första taget. DFRI fortsätter sitt arbete med frågan. För de som vill hjälpa oss och undrar vad de kan göra, är ett bra första steg att informera sig mer om ämnet. Den enda svenska forskning som berör internetfiltrering har gjorts av Marie Eneman på Göteborgs universitet. I en intervju med Netcleans VD kan man läsa:

 ” Christian Berg hänvisar till Marie Eneman på Chalmers som forskar på filtrering av internet och skrivit en avhandling som bland annat handlar om överblockering – att råka ta med för mycket på listan.
– Hon kom fram till att det inte var några problem, säger han.
– Det gjorde jag inte alls, säger Marie Eneman.”

Journalisten Anders R Ohlsson har också skrivit en bok om filtrering som kan laddas ned gratis. DFRI:s europeiska samarbetsorganisation EDRi skrev 2010 en blocking booklet. Den är på engelska men är lätt att förstå. Däremot har den ingen information om det som hänt efter 2010, tex rättsfall mm.

4 kommentarer till “Uppdatering om Netclean och TurkietUppdatering om Netclean och Turkiet

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.