Styrelsemöte 14 november

DFRI håller ett öppet styrelsemöte måndag 2022-11-14 kl 19:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande.


Kallelse till DFRI:s extra årsmöte 2022

Extra Årsmöte DFRI 2022
Datum: 2022-11-08 – tisdag 8:e november 2022
Tid: 19:30 – 20:30
Plats: Stockholm / online hybrid
Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Mötets behörighet
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordningen
  Fastställd utifrån kallelsen enligt stadgarna. Kallelsen innehåller följande ärenden:
 • Val av Andreas Bäckström till ny styrelsemedlem
 • Val av Andreas Bäckström till kassör
 • Val av Victoria Bull till suppleant

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
8. Val av Andreas Bäckström till ny styrelsemedlem
9. Val av Andreas Bäckström till kassör
10. Val av Victoria Bull till suppleant
11. Mötets avslutande

Protokoll finns här.


Styrelsemöte 17 oktober 2022

DFRI håller ett öppet styrelsemöte måndag 2022-10-17 kl 19:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande via Internet.


Styrelsemöte 5 september 2022

DFRI håller ett öppet styrelsemöte måndag 2022-09-05 kl 19:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande via Internet.


Styrelsemöte 22 augusti 2022

DFRI håller ett kortare öppet styrelsemöte måndag 2022-08-22 kl 19:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en halvtimme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande via Internet.