DFRI verksamhetsberättelse 2019

Föreningen

DFRI höll nio öppna styrelsemöten under året.
Vi har under året haft en liten minskning av antalet medlemmar, men en något förbättrad ekonomi. Det senare beror på minskade kostnader för driften av våra nät. Vid årets slut hade vi cirka 60 medlemmar.

Publika aktiviteter

Under 2019 deltog DFRI i följande aktiviteter.

  • Höll ett föredrag om webbläsarsäkerhet på Goto 10, direktsänd på YouTube, med 15 deltagare på plats.
  • Deltog i ett intervjusamtal på Goto 10 med 25 deltagare, också detta direktsänt på YouTube.
  • Höll ett föredrag om webbläsarsäkerhet på Vingåkers bibliotek under eMedborgarveckan (Digidel-nätverkets temavecka).
  • Hade fyra medlemmar på plats under Internetdagarna och hjälpte konferensdeltagare med frågor om integritet och datasäkerhet. Här kom föreningen i kontakt med flera personer som besökte montern och visade intresse för föreningen och som frågade om samarbete och föreningens aktiviteter.
  • Höll ett föredrag om problemet med massövervakning på ett möte arrangerat av Uppsala Linux User Group på Uppsala bibliotek.
  • Agerade tillsammans I samband med ett stort antal organisationer världen över och skrev under ett brev med krav på Ola Binis frisläppande i samband med Ecuadors fängslande av Ola i april.

Dator- och nätdrift

Driften av Tor-exits har fortsatt och de skickade drygt 1Gbit/s året runt för Tor-nätverket och det har skett utan några längre avbrott. Mer av infrastrukturens konfiguration har automatiserats. Det interna nätverket mellan datorhallar har uppgraderats till 10Gbit/s för att möjliggöra högra hastigheter när väl routrar och relän uppgraderas med bättre nätverkskort.

Två nya leverantörer sponsrar med bandbredd och vi har kunnat säga upp avtalet med en annan, dyrare, leverantör. En del utrustning har flyttats från en sponsrad datorhall till en annan hall då en gammal sponsor lämnat en hall som vi länge har haft plats i.

Remiss- och övriga yttranden

Under hösten svarade  DFRI på  en  remiss om ett förslag till  nytt system för reseavdrag, Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36).

Översättningsprojekt

Under våren avslutades ett första utkast på översättning. Under granskning och verifiering av denna upptäcktes det att projektet översatts med för lite styrning och standardisering av uttryck och ord och därför pausades arbetet för att fundera ut hur ett nytag kunde göras senare.

EDRi (European Digital Rights)

DFRI är medlemmar i den europeisia paraplyorganisationen European Digital Rights och har under året varit delaktiga i olika upprop och kampanjer som anordnats av EDRi eller någon av deras andra medlemsorganisationer.

DFRI deltog också med en representant vid en utbildning om ”fundraising” som EDRi ordnade för sina medlemsorganisationer. Tanken var att vi ska bli bättre på att skaffa resurser till den fortsatta kampen.