DFRI remissinstans för datalagringsutredningen

DFRI är remissinstans för datalagringsutredningen (SOU 2015:31). En remissinstans står med på listan över myndigheter och organisationer som uppmuntras att lämna synpunkter på förslagen i ett betänkande. Remissvaren skall i det här fallet vara inne den 28:e augusti.

Lär dig mer om datalagringsdirektivet inom Europa i vår DLL-/DLD-sammanfattning och tidslinje.

Styrelesmötet på måndag kommer att sätta samman en arbetsgrupp för arbetet med detta och utse en ansvarig. Hör av dig om du är intresserad av att vara med och påverka DFRI:s remissvar.

Exempel på andra remissinstanser, förutom ett gäng myndigheter:


Mycket TLS och HTTPS under #merakrypto

Under kvällen igår gick det tredje #merakrypto-mötet av stapeln hos .SE. Denna gång hölls två föreläsningar: organisatören Olle E. Johansson höll en introduktion till samt uppdatering av det aktuella läget för kryptering på nätet, och John Mattsson från Ericsson en djupare föreläsning om prestanda för HTTPS. Det var en intressant och rolig tillställning där de 30-40 deltagarna var väldigt aktiva med frågor och kommentarer.

Nästa #merakrypto hålls den 2:a juni hos Upsys i Uppsala. Konceptet #merakrypto håller dessutom på att sprida sig till Göteborg och Malmö — håll ögonen öppna var du än befinner dig i landet!


Wireframes på ny design för dfri.se

Efter en diskussion runt den nya designen för dfri.se blev resultatet ett gäng wireframes, gjorda med papper och penna som vi kände att det fanns ett värde i att dela med oss till övriga intresserade.

Är det så att du har synpunkter redan nu, baserat på bilderna eller bara generella tankar runt hemsidan så uppskattar vi att få ta del av dom, samt om du vill vara med och hjälpa till att utveckla vår nya design så tar vi tacksamt emot hjälp.

Bild 1-4 är wireframes för förstasidan, upplägget blir något i stil med:
1. logga + meny överst
2. plats för information om vilka vi är, kortfattat i 1-2 meningar
plats för donationsknapp/räknare
3. efter det plats för en box med aktuella saker, kan vara kampanjer eller saker vi vill uppmärksamma.
4. Listor med läsvärt, senaste i bloggen och en kalender
5. den gamla bloggen ligger längst ner

Bild 5 var en snabb variant på hur undersidorna skulle kunna struktureras.

bild1 bild2 bild3 bild4 bild5

Vill du patcha EU-lagarna?

När ledamöterna (MEP) i Europaparlamentet (EP) författar sina lagar gör de det i ett verktyg om heter Automatic Tool for AMendments (AT4AM). AT4AM är rätt okänt utanför EP, så det är inte så förvånande att DFRI:s arbete med att driva AT4AM för alla är ännu mindre känt. Med verktyget kan man även göra färdiga lagförslag att maila till MEP:arna, och på så sätt kan man vara med och påverka direkt — utan att vara heltidspolitiker!

Trots att AT4AM ännu inte är tillräckligt användarvänligt för att vem som helst ska kunna lägga lagförslag, så jobbar vi på att komma dit. Om du eller din organisation har förbättringsförslag, titta in på at4am.eu samt engagera dig i DFRI!