Styrelsemöte #9 2018

Event Start Date:
2018-01-18
Event End Date:
2018-01-18
Event Venue:
Stockholms innerstad

Tid: 2018-01-23 18:00

Plats: Stockholms innerstad

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till att mötet börjar):

  • Mötets öppnande
  • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
  • DFRI-klistermärken, original? (Gitta)
  • Budget (Linus)
  • Årsmöte
  • Nästa styrelsemöte.
  • Övriga frågor