Kallelse till DFRI:s extra årsmöte 2022

Extra Årsmöte DFRI 2022
Datum: 2022-11-08 – tisdag 8:e november 2022
Tid: 19:30 – 20:30
Plats: Stockholm / online hybrid
Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Mötets behörighet
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordningen
  Fastställd utifrån kallelsen enligt stadgarna. Kallelsen innehåller följande ärenden:
 • Val av Andreas Bäckström till ny styrelsemedlem
 • Val av Andreas Bäckström till kassör
 • Val av Victoria Bull till suppleant

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
8. Val av Andreas Bäckström till ny styrelsemedlem
9. Val av Andreas Bäckström till kassör
10. Val av Victoria Bull till suppleant
11. Mötets avslutande

Protokoll finns här.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.