[:en]DFRI to leave expert opinion on Swedish data retentive inquiry[:sv]DFRI remissinstans för datalagringsutredningen[:]

[:en]DFRI, among other organizations and public authorities, has been asked to leave an expert opinion on the Swedish data retentive inquiry (SOU 2015:31). The opinion is to be submitted by August 28 2015.

To learn more about data retention in Europe, read our DRD summary and timeline.

The board meeting this Monday will assemble a project leader and working group. Get in touch with DFRI if are interested in influencing DFRI’s expert opinion.[:sv]DFRI är remissinstans för datalagringsutredningen (SOU 2015:31). En remissinstans står med på listan över myndigheter och organisationer som uppmuntras att lämna synpunkter på förslagen i ett betänkande. Remissvaren skall i det här fallet vara inne den 28:e augusti.

Lär dig mer om datalagringsdirektivet inom Europa i vår DLL-/DLD-sammanfattning och tidslinje.

Styrelesmötet på måndag kommer att sätta samman en arbetsgrupp för arbetet med detta och utse en ansvarig. Hör av dig om du är intresserad av att vara med och påverka DFRI:s remissvar.

Exempel på andra remissinstanser, förutom ett gäng myndigheter:

[:]

6 kommentarer till “[:en]DFRI to leave expert opinion on Swedish data retentive inquiry[:sv]DFRI remissinstans för datalagringsutredningen[:]”

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.