[:sv]DFRI @ 32c3 (fortsatt)[:en]DFRI @ 32c3 (continued)[:]

[:sv]Vi var 14 starka individer som träffades och diskuterade DFRI och lite om vad man önskar om framtiden. Det utbyttes erfarenheter från det senaste året och dök upp lite frågor om hur man kan hjälpa DFRI.
Så jag tänkte ge en liten kort info om hur just du kan hjälpa till:

 • Bli medlem! – Kanske kan anses som självklart, men, fler medlemmar är alltid bra, oavsett om du är en ”stöttande” eller ”aktiv” medlem.
 • Rekrytera andra medlemmar. – Ja, alla du vill. Förhoppningsvis är det fler som anser att våra mål sträcker sig utanför tekniken och handlar mer om ett samhälle vi vill leva i.
 • Sponsra oss med resurser i olika former – Vi är en ideell förening och all hjälp vi kan få mottages tacksamt. Titta mer hur du kan donera.
 • Engagera dig – Offra tid för något du tror på och finner intressant. Vi har många exempel under sidan Engagera dig, det kanske finns ett projekt du vill involvera dig i, eller en tidigare föreslagen idé som är av intresse.
 • Kom med nya idéer – Vi behöver förslag, idéer och nya perspektiv på världen. Din röst betyder något och vi vill gärna höra den.
 • Berätta att vi finns – Även om du inte är medlem, glöm inte att vi finns. Berätta gärna för andra att vi finns

DFRI drivs och utvecklas för och av våra medlemmar. Vi har en vision som är en ledstjärna men vi är inget utan alla de individer, både medlemmar och icke-medlemmar som stöttar våra mål.

Hoppas detta kan vara till hjälp. Vi finns på 32c3 fram till slutet och tveka inte på att kontakta oss om det är något ni vill tala om. (Detta gäller såklart även er som inte befinner er i Hamburg)[:en]There were 14 strong individual that met up and discussed DFRI and touched the topics on what we want to do in the future. We exchanged experiences from the past year and there were some questions about how to assist DFRI.
So here is my version of how you can help:

 • Become a member! – Might be seen as something obvious, but more members are always good, no matter if you are just ”supporting” or an ”active” member.
 • Recruit other members – Yeah, anyone you’d like. Hopefully we will find more who agree that our goals stretch beyond technologies and more about a society we want to live in.
 • Sponsor us with resources – We are a non-profit organization and all the help we can get is much appreciated. Visit the Donate page to find out more.
 • Get involved – Sacrifice some of your time for something you believe in and consider interesting. We have many examples under the page Get Involved
 • Introduce new ideas – We need more suggestions, ideas and new perspectives on the world. Your voice matters to us and we would love to hear it.
 • Tell others that we exist – Even if you aren’t a member, do not forget about us. Please tell others that we exist.

DFRI is operated and developed for and by our members. We have a vision as a guiding star but we are nothing without all the individuals, both members and non-members that support our goals.

I hope this can be of help. We are at 32c3 until the end and do not hesitate to contact us if there is anything you’d like to talk about. (This is of course an offer available to everyone not present in Hamburg as well).[:]

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.