The day we fight backDagen vi slår tillbaka

The Day We Fight Back banner

DFRI supports The Day We Fight Back. Help us support them by joining DFRI, follow the discussions on our mailing list, IRC or Twitter, or donate a bit of money!

The Day We Fight Back banner
Let February 11 2014 be The Day We Fight Back

Quoted from thedaywefightback.org:

Dear users of the internet,

In January 2012 we defeated the SOPA and PIPA censorship legislation with the largest Internet protest in history. Today we face another critical threat, one that again undermines the Internet and the notion that any of us live in a genuinely free society: mass surveillance.

In celebration of the win against SOPA and PIPA two years ago, and in memory of one of its leaders, Aaron Swartz, we are planning a day of protest against mass surveillance, to take place this February 11th.

Together we will push back against powers that seek to observe, collect, and analyze our every digital action. Together, we will make it clear that such behavior is not compatible with democratic governance. Together, if we persist, we will win this fight.

DFRI stöder The Day We Fight Back-rörelsen och dess kamp mot massövervakning. Om du vill delta den 11 februari kan du gå på någon av de demonstrationer som kommer ske under dagen runt om i världen. Du kan också följa det som sker och skriva egna budskap  använd #DayWeFightBack #StopTheNSA

För ett långsiktigare engagemang mot massövervakning kan du gå med i DFRI, följa diskussionerna på vår mejlinglista, IRC eller Twitter, eller ge stöd till vårt arbete genom att  donera en slant!

The Day We Fight Back banner
Låt den 11:e februari 2014 bli dagen vi slår tillbaka!

Översatt citat från thedaywefightback.org:

Kära internetanvändare,

I januari 2012 besegrade vi de Amerikanska censurlagstiftningarna SOPA och PIPA med stöd av historiens största internetprotest. Idag står vi mot ett annat, kritiskt hot, ett som än en gång underminerar internet och tron att vi lever i en tillförlitligt fritt samhälle: massövervakning.

Till minne av segern mot SOPA och PIPA för två år sedan, och till minnet av Aaron Swartz, planerar vi en protestdag mot massövervakning, den 11:e februari.

Tillsammans kan vi stå emot krafterna som försöker observera, samla och analysera varje digital handling. Tillsammans kan vi klargöra att sådant inte är förenligt med ett demokratiskt styre. Tillsammans, om vi kämpar, kommer vi att vinna.

2 kommentarer till “The day we fight backDagen vi slår tillbaka

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.