DFRI ställer sig bakom kampanjen PublicCode.eu – offentliga pengar, offentlig kod!


Offentligt finansierad programvara måste vara Fri och öppen programvara. Medan det finns massor av bra anledningar till detta är många politiker fortfarande omedvetna om detta och det vill vi ändra på.

Fri programvara ger alla rätten att använda, studera, dela och förbättra programvara. Det främjar andra fundamentala friheter som yttrandefrihet, fri press och integritet samt ger bättre konkurrens.

Vad kan du göra?

Signera det öppna brevet för att ge budskapet större tyngd med din röst. Tiotusentals personer och hundratals organisationer har redan signerat.

Sprid budskapet! Vi behöver din hjälp att dela budskapet på din webbsida eller via redan förberedda kampanjmeddelanden på valfri plattform!

Vill du hjälpa till att sprida ordet?

Din hjälp välkomnas för att gilla och sprida DFRIs inlägg:

Mastodon: https://mastodon.social/@dfri/107801307270491388
Twitter: https://twitter.com/dfri_se/status/1493518508029845504
Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899285135254966272/?actorCompanyId=27069763

Läs mer om kampanjprojektet, det öppna brevet och ställningstagandet här.


DFRI:s valberedning söker kandidater till föreningens styrelsearbete

Sista anmälningsdatum

2023-03-13

Beskrivning

Inför årsmötet i DFRI i mars så har det blivit dags att komplettera föreningens styrelse med nya ledamöter!

Det som behövs är bland annat personer med intresse för och färdigheter inom ekonomi, kommunikation, verksamhetsutveckling, medlemsrekrytering och att leta finansiering till de projekt som föreningen väljer att driva. 

DFRI är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Föreningens mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt. Föreningen värnar om yttrandefrihet, transparens och informationsfrihet, personlig integritet och människors rätt att själva bestämma över sin personliga information och digitala fotspår. Föreningen är emot  inskränkningar av dessa värderingar.

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, ekonomi och övriga tillgångar samt genomförande av beslut som tas på årsmöten och för övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst två och högst fyra övriga ledamöter. Likaså kan styrelsen ha suppleanter. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara och som styrelsemedlem så väljs man för ett år i taget. 

Föreningens styrelsemöten är öppna för alla och hålls ungefär en gång per månad. 

Föreningens stadgar hittar du på https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

Minsta åtagande

Möte en gång per månad, plus eventuellt fokusområden mellan mötena.

När och var sker uppdraget

Enligt överenskommelse och fördelning av uppgifter inom styrelsen

Ändamål

Politisk påverkan

Mänskliga rättigheter

Uppgifter

Förtroende/styrelseuppdrag

Åtagande

  • När: Dag, kväll
  • Typ av uppdrag: Kontinuerligt uppdrag

Anmälan

E-post till: valberedning@dfri.se


Styrelsemöte 12 januari 2022

DFRI håller öppet styrelsemöte onsdag 2022-01-12 19:30 på Internet. Vi beräknas hålla på i ungefär 1,5 timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande via Internet.


Påminnelse om DFRI medlemsavgift 2021 och julklappstips #dfrijul

Påminnelse om DFRI medlemsavgift 2021

DFRI vill påminna dig som medlem att betala in din medlemsavgift i föreningen för år 2021.

Information om hur du betalar in medlemsavgiften finns här: https://www.dfri.se/bli-medlem/

Bakgrunden till denna påminnelse är att medlemmarna vid det senaste årsmötet beslutade att:

– medlemsavgift ska betalas in per kalenderår.
– årsavgiften för medlemskap är 240 kr oavsett inkomst.

Välkommen att kontakta oss om du skulle ha problem med inbetalningen.

Firar du och andra en #dfrijul?

Julklappstips för dig som gillar att ge bort en julklapp för ökat privatliv och personlig integritet!

Årets julklapp 2021 är evenemangsbiljetten enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI)! Vad har detta med DFRI att göra?

Jo, nämligen att årsmötet för DFRI sker i början av 2022. Ett nytt medlemskap i DFRI i december blir evenemangsbiljetten till årsmötet och medlemskap för kalenderår 2022! Oavsett om medlemmen är anonym medlem eller ej så är medlemmen varmt välkommen att delta på årsmötet.

Vi hoppas att årsmötet kommer bli ett toppenevenemang och planeras ske fysiskt i Stockholm. Vi hoppas att du som är medlem och du som rekryterar nya medlemmar välkomnar dessa att komma och delta. Vid intresse från medlemmar kan spontana informella evenemang följa upp när årsmötet är slut!

Du vet väl att du kan ge bort ett DFRI-medlemsskap i julklapp? Var med och göra julen lite mindre Hackad och mer fridfull! Ju fler medlemmar desto fler aktiviteter, projekt och påverkan för digitalt privatliv kan vi skapa!

Vill du ge någon en #dfrijul? Vi välkomnar dig som vill rekrytera medlemmar för mer aktivitet att pinga DFRI i dina kanaler med #dfrijul. När du gett någon ett medlemskap i DFRI i december välkomnar vi att du postar något i stil med följande:

Jag gav just en person ett medlemskap i DFRI.se i julklapp! Gör det du också för att skapa en mer digitalt fridfull #dfrijul. Ha en god jul med ökat privatliv och integritet!

Du välkomnas också nämna DFRI och göra hashtaggen #dfrijul. Styrelsen följer aktivt hashtaggen #dfrijul för att gilla, dela och boosta liknande inlägg med hashtaggen #dfrijul. DFRI finns att nämna på följande kanaler:

– Blogg (pingbacks): https://DFRI.se
– Mastodon: https://mastodon.social/@dfri
– Twitter: https://twitter.com/dfri_se
– Linkedin: https://www.linkedin.com/company/dfri/

DFRI önskar alla en god jul och gott nytt år!


Styrelsemöte 20 oktober 2021

DFRI håller öppet styrelsemöte onsdag 2021-10-20 19:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär 1,5 timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande via Internet.