Verksamhetsberättelse 2023-2024

Föreningen

DFRI höll 5 öppna styrelsemöten under året (2 innan årsmötet)

4 stängda arbetsmöten endast för styrelsen

Ekonomi: Kassör är tillfrågad och dokument presenteras.

Medlemmar: 92 stycken

Aktiviteter

Under 2023 deltog DFRI i följande aktiviteter:

– DFRI intervjuade i Sveriges Radio om rätten till att ha kontantkort anonymt och säkert

https://www.dfri.se/dfri-intervjuade-i-sveriges-radio-om-ratten-till-att-ha-kontantkort-anonymt-och-sakert/
– Uppmärksammade i kampanjen #FreeOlaBini att Ola Bini släpptes ur fängelse i Equador #FreeOlaBini – Ola Bini frias i Equador efter 4 år

– DFRI i intervju med TV4 Nyheterna angående nya lagändringen som förbjuder anonyma ägare till kontantkort för telefoner

https://www.dfri.se/dfri-i-intervju-med-tv4-nyheterna-angaende-nya-lagandringen-som-forbjuder-anonyma-agare-till-kontantkort-for-telefoner/

– Arrangerade den 14:e februari 2023 en vinterkonferensen SamNet tillsammans med föreningarna ISOC-SE, Dataskydd.net och Swedish Network User Society (SNUS) om Internet, webben, digitalisering, integritet och dataskydd.

– Delade video från SamNet #1 via PeerTube https://www.dfri.se/nu-finns-video-fran-samnet-vinterkonferensen-2023/

– Uppmärksammade Integritetsskyddsmyndighetens granskning av personliga videohälsningar från valkampanj 2022 https://www.dfri.se/integritetsskyddsmyndigheten-granskar-personliga-videohalsningar-fran-valkampanj-2022/

– 2023-04-25 – Föresläste vid Foss-north – ”State of The Freedoms and Rights Address” https://foss-north.se/2023/speakers-and-talks.html#maxell

– 2023-05-11–14 – Deltog i EDRIs års- och medlemsmöte i Belgrad, Serbien. https://edri.org

– Ordförande för DFRI talade under demonstration mot Chat Control på Mynttorget 20 maj. https://www.dfri.se/hundratals-personer-samlades-pa-demonstrationen-mot-chat-control-2-0/

– Svarade på Remiss av SOU 2023:2 Delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter – Digital Services Act (DSA)

– 2023-06-21 – DFRI medverkade i webbinarium om ChatControl https://play.dfri.se/w/t3oxavqex2McqN77Tb6N39

– 2023-09-15 – Medverkade i debattartikel i Europaportalen om ChatControl https://www.europaportalen.se/2023/09/riksdagen-maste-saga-nej-till-chat-control-20

– 2023-09 – Började ta emot Stöd i Arbete-praktikant (SIA) som skrapar kontaktdata till organisationer i GDPR-ändamål för projektet MyDataDoneRight.eu i samarbete med våra nederländska vänner Bits of Freedom (https://bof.nl/).

– DFRIs ordförande syntes i SVTs program Svenska nyheter fredagen den 27 okt 2023 i ett inslag om ChatControl 2.0 och DFRI bloggade om det här: https://www.dfri.se/folkbildande-om-chat-control-2-0/

– Svarade remiss Delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

– Deltog i december i Samråd om Sveriges nya handlingsplan för Open Government Partnership (OGP) 2023–2025 arrangerat av Regeringskansliet.

Projekt

Projekt som DFRI varit med och bidragit till:

  • Kampanjen ChatControl.se
  • Medlemmar tog fram verktyget https://chatcontrol.se/mejla
  • Medlemmar och volontärer påbörjade inventering av möjliga medlemssystem (CRM) som CiviCRM som används av EDRi..
  • Medlemmar och volontärer började inventera möjliga donationssystem så som OpenCollective.com.
  • Medlemmar och volontärer började inventera möjliga betalningssystem så som GNU Taler (https://taler.net/) och andra europeiska alternativ: https://www.eucloud.tech/eu-providers/payments

Föreningen stod bakom och skrev på kampanjerna:

  • eIDAS Open Letter https://eidas-open-letter.org/
  • StopScanningMe
  • Medverkan i Nordiska Ministerrådets projekt Vår vision 2030 för samarbete i nordiska civilsamhället för målen till Agenda 2030.

Dator- och nätdrift

DFRI har fortsatt driva exit-noder i Tor-nätverket.

Idag används stboot på 2 maskiner. Stboot står för System Transparency och drivs som öppen källkod. Under 2023 har undersökande aktiviteter pågått för att kunna installera fler maskiner på säkrare sätt med stboot.

2 Nextcloud instanser är igång. Identitetssystem arbetas på. Efter det ska identitetssystem integreras med Nextcloud.

Implementerar system för att dokumentera nätverket.

Under året har :DFRI anslutit vårt nätverk till SONIX i Stockholm: https://sonix.network/

Förnyelse av gamla servrar planeras under 2024 för att minska behovet av plötsliga besök i datorhallar på grund av åldersproblem. Förnyelsen skedde inte som planerat under 2023.

EDRi (European Digital Rights)

DFRI är medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen European Digital Rights. Börje Ohlman deltog som representant för DFRI på EDRIs årsmöte i Belgrad, Serbien. Cory Robinson och Börje Ohlman har även ersatt tidigare representanter för DFRI på EDRIs lista.

DFRI representanter mot EDRI är således:

  • Peter Michanek, Cory Robinson och Börje Ohlman. Kontakta gärna dem om ni undrar något om EDRI eller vill att vi driver någon fråga där.