Verksamhetsberättelse 2021

Föreningen

DFRI höll 11 öppna styrelsemöten under året och 1 årsmöte.

Ekonomi: Kassör är tillfrågad.

Medlemmar: Omkring 70 stycken

Aktiviteter

Under 2021 deltog DFRI i följande aktiviteter.

Föreningen stod bakom och skrev på kampanjerna:

 • Reclaim your face (https://reclaimyourface.eu/), förbud av biometrisk massövervakning.
 • Right to repair (https://repair.eu/), rätten att reparera (elektriska) prylar och förlänga produkters livstid samt minska skräp.
 • Public Code (https://publiccode.eu/), offentligt finansierad utveckling/mjukvara ska resultera i offentligt publicerad programkod.
 • Medverkan i #BanSurveillanceAdvertising av norska konsumentföreningen Norske Förbrukerrådet
 • Medverkan i Nordiska Ministerrådets projekt Vår vision 2030 för samarbete i nordiska civilsamhället för målen till Agenda 2030.
 • Ett medlemsdrivet projekt startade som DFRI’s styrelse godkände, e-legitimation-projektet. (https://www.dfri.se/projekt/e-legitimation/) Projektet har en maillista samt potentiella projektmedlemmar.
 • Föreningsprojektet E-legitimation intervjuades av tidningen M3 (https://m3.idg.se/2.1022/1.762373/bankid-cyberattack)
 • En Matrix-server för chatt blev upprättad och underhålls av medlemmar.
 • DFRI har fokuserat på mer intern verksamhet, och har bland annat undersökt förenkling av medlemshanteringen, underhållit mailservar och expanderat och rustat upp sysadmin-gruppen.
 • Deltog i ett Inslag i media: https://sverigesradio.se/artikel/kritik-mot-kommuner-som-delar-personuppgifter-ett-misslyckande
 • Föreningen har annonserat på Volontärsbyråns hemsida om uppdrag och uppgifter som systemadministratör inom föreningen.
 • Styrelsen har tagit fram en guide med kriterier för att starta medlemsprojekt inom föreningen.
 • Styrelsen har även tagit fram en enklare process för att facilitera uppstarten av fler medlemsprojekt.
 • Skrivit ett stödjande brev för att ge föreningen Dataskydd.net aktivt medlemskap i EDRi.
 • Deltagit i storytelling-kurs arrangerad av EDRi.
 • Deltagit i press- och mediakurs arrangerad av EDRi.
 • Föreningen publicerade guide för att starta brygga i Tor-nätverket för att hjälpa människor i Ukraina och Ryssland.

Dator- och nätdrift

DFRI har fortsatt driva exit-noder i Tor-nätverket. Nya frivilliga medlemmar har anslutit till driften av nät och kringliggande tjänster. Arbetet har varit fokuserat på att låta nya personer lära sig driften och förenkla den. Samtidigt pågår ett projekt för att under 2022 helt lämna en datorhall vilket har försenats pga Covid.

EDRi (European Digital Rights)

DFRI är medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen European Digital Rights och har under året varit delaktiga i EDRis arbete med att kartlägga medlemsorganisationerna.