DFRI verksamhetsberättelse 2018

Föreningen

Föreningen hade vid årets slut runt 60 medlemmar.

Styrelsen höll under året åtta protokollförda möten. Våra styrelsemöten är oftast öppna och flera medlemmar passade på att närvara och ta del av diskussionen vid något tillfälle.

Dator- och nätdrift

Vi har under 2018 förmedlat i snitt 105 MiB/s Tor-trafik genom våra eixtrelän. Det gör DFRI till en betydande aktör vad gäller exits i nätverket.

Publika aktiviteter

DFRI deltog under 2018 i följande publika aktiviteter.

  • Deltog i All Digital Week anordnat av Stockholm stadsbibliotek och specifikt i delen som utgjordes av The Glass Room Experience från Tactial Technology Collective. Vi hjälpte till som rådgivare under förberedelserna och deltog även på några av de biblioteksfilialer där utställningen fanns.
  • Höll ett uppskattat föredrag om integritet för studenter på Hyper Island under aktiviteten Lunch and Learn.
  • Höll ett föredrag om DFRI och integritet för Uppsala Linux User Group (ULUG).
  • Deltog i prisceremonien för Stockholm Human Rights Award i Berwaldhallen, Stockholm. Priset delas ut av Sveriges advokatsamfund, the International Bar Association (IBA) och the International Legal Assistance Consortium (ILAC).

Remiss- och övriga yttranden

DFRI lämnade under 2018 följande yttranden.

Översättningsprojekt

Projekt Lillebror, en svensk översättning av Cory Doctorow’s bok Little Brother, har under året gått från 35% till 85% färdig.

European Digital Rights (EDRi)

DFRI är medlemmar i den europeisia paraplyorganisationen European Digital Rights och har under året varit delaktiga i olika upprop och kampanjer anordnade av EDRi eller någon av deras andra medlemsorganisationer.

EDRi växer och under 2018 har ytterligare en förening från Sverige anslutit sig. Det är dataskydd.net som nu blivit observatörer i EDRi.