Valberedningens förslag 2020

Stockholm 2020-02-10

Valberedningens förslag till ordinarie medlemmar i DFRI styrelse

  • Sus Andersson, omval
  • Mattias Axell, omval, 2019 som suppleant nu som ordinarie
  • Peter Michanek, omval
  • Johan Nilsson, omval
  • Linus Nordberg, omval
  • Julien Pinget, omval
  • Patrik Wallström, omval

Förslag till suppleanter

  • Elenor Weijmar, nyval, förste suppleant

Förslag till val till föreningens revisor

  • Jenny Olsson, omval

För valbreredningen DFRI,

Robert Malmgren