Valberedningens förslag 2019

Styrelse 2019, förslag

Ordinarie ledamöter

Gitta Wilén (omval)
Johan Nilsson (omval)
Julien Pinget (omval)
Linus Nordberg (omval)
Patrik Wallström (omval)
Peter Michanek (omval)
Sus Andersson (nyval)

Suppleanter

Inga suppleanter föreslagna.

Revisorer 2019, förslag

Jenny Olsson (omval)