(Svenska) Valberedningens förslag 2018

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till ny styrelse för DFRI 2018
Förslaget till styrelse för föreningen DFRI är:

Patrik Wallström

Linus Nordberg

Julien Pinglet

Gitta Wilén

Peter Michanek

Johan Nilsson
Till revisor

Jenny Olsson