Valberedningens förslag 2018

Valberedningens förslag till ny styrelse för DFRI 2018

Förslaget till styrelse för föreningen DFRI är:

  • Patrik Wallström
  • Linus Nordberg
  • Julien Pinget
  • Gitta Wilén
  • Peter Michanek
  • Johan Nilsson

Till revisor

  • Jenny Olsson