Remissvar på Tekniska sensorsystem

[:sv]Promemorian Tekniska sensorsystem är ett förslag till regeringen att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) mandat att bedriva internetövervakning  i likhet med FRA (TDV). DFRI och dataskydd.net menar att förslaget är ogenomtänkt och förenat med integritets- och säkerhetsrisker. Här följer en sammanställning av remissvar.

Remissvaren hittills. Listan uppdateras löpande.

DFRI och dataskydd.net: Integritets- och säkerhetsrisker

Journalistförbundet: Hot mot källskyddet

Skatteverket: Bristfälliga rättsliga analyser

JK: Inga konflikter

Advokatsamfundet: Oklar ansvarsfördelning

Svenska Kraftnät: Positiva

KTH: Integritetsfrågor kvarstår

Riksrevisionen: Avstår från att yttra sig

Riksgälden: Inga synpunkter

Riksbanken: Tillstyrker

Ekobrottsmyndigheten: Ingenting att erinra

Migrationsverket: Ofullständigt rättsligt stöd

Länsstyrelsen Västernorrland: FRA:s ansvar, inte MSB:s kompetens

I nyhetsmedierna

Ny Teknik 28 april: ”MSB kan få övervaka datatrafik”

CS 3 april: ”Uppmaningen: Sverige måste sluta mörka it-incidenter”

CS 28 februari: ”Sensorer från MSB ska varna för it-attacker i realtid”

Relaterat

Officiell statistik om cybersäkerhet i UK när säkerhet och transparens går hand i hand

Ny spännande forskning I. Oro för internetövervakning ökar ryktesspridningen i krissituationer. ”Internet surveillance can be counterproductive to homeland security efforts unless government aligns its surveillance policy with citizens’ informational norms on cyberspaces”.

Ny spännande forskning II. Dagens hemlighetsmakeri om it- och cybersäkerhet är kontraproduktiv. ”Communicating cybersecurity is confronted with paradoxes, which has resulted in society not taking appropriate measures to deal with the threats”.[:]

En kommentar till “Remissvar på Tekniska sensorsystem”