Remissvar på Tekniska sensorsystem

Promemorian Tekniska sensorsystem är ett förslag till regeringen att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) mandat att bedriva internetövervakning  i likhet med FRA (TDV). DFRI och dataskydd.net menar att förslaget är ogenomtänkt och förenat med integritets- och säkerhetsrisker. Här följer en sammanställning av remissvar.

Remissvaren hittills. Listan uppdateras löpande.

DFRI och dataskydd.net: Integritets- och säkerhetsrisker

Journalistförbundet: Hot mot källskyddet

Skatteverket: Bristfälliga rättsliga analyser

JK: Inga konflikter

Advokatsamfundet: Oklar ansvarsfördelning

Svenska Kraftnät: Positiva

KTH: Integritetsfrågor kvarstår

Riksrevisionen: Avstår från att yttra sig

Riksgälden: Inga synpunkter

Riksbanken: Tillstyrker

Ekobrottsmyndigheten: Ingenting att erinra

Migrationsverket: Ofullständigt rättsligt stöd

Länsstyrelsen Västernorrland: FRA:s ansvar, inte MSB:s kompetens

I nyhetsmedierna

Ny Teknik 28 april: ”MSB kan få övervaka datatrafik”

CS 3 april: ”Uppmaningen: Sverige måste sluta mörka it-incidenter”

CS 28 februari: ”Sensorer från MSB ska varna för it-attacker i realtid”

Relaterat

Officiell statistik om cybersäkerhet i UK när säkerhet och transparens går hand i hand

Ny spännande forskning I. Oro för internetövervakning ökar ryktesspridningen i krissituationer. ”Internet surveillance can be counterproductive to homeland security efforts unless government aligns its surveillance policy with citizens’ informational norms on cyberspaces”.

Ny spännande forskning II. Dagens hemlighetsmakeri om it- och cybersäkerhet är kontraproduktiv. ”Communicating cybersecurity is confronted with paradoxes, which has resulted in society not taking appropriate measures to deal with the threats”.

En kommentar till “Remissvar på Tekniska sensorsystem”