Styrelsemöte #9 2015

Tid 2015-12-07 19:30
Plats TBD

Dagordning för DFRI:s styrelsemöte #9 2015

Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande

Val av mötets ordförande

Val av mötets sekreterare

Ekonomiskt läge

Avrapportering från arbetsgrupper

NOC (Johan)

CryptoParty (Linda)

Extra stämma eller ej?

Klarar vi oss med en stämma? Också med tanke på valberedningens arbete.

Beslut: Riva upp förra mötets beslut om extra stämma i januari?

Förslag om stadgeändring rörande styrelsens sammansättning

Följande förändringar av stadgarna har diskuterats.

  • Välja delar av styrelsen på längre tid än ett år
  • Minska kraven för att styrelsen skall vara beslutsmässig
  • Suppleanter

Beslut: Förslag på stadgeändring.

Övriga frågor

Nästa möte

Mötet avlutas