SamNet 2, 2024 – Inspelningar publicerade

SamNet är en heldagskonferens om teknik, internet, integritet och decentralisering som är grunden för digitaliseringen av vårt samhälle. SamNet fokuserar på detta från den vanliga samhällsmedborgarens perspektiv, inte från ett kommersiellt eller myndighetsperspektiv.

SamNet 2 genomfördes 18 Januari 2024 på Internetstiftelsen i Stockholm.

Konferensen tar upp ämnen som digitala ID-lösningar, Internet privacy, öppen källkod inom offentlig förvaltning, digital infrastruktur.

Konferensen anordnas i samarbete mellan de ideella föreningarna :DFRIISOC-SESNUS och Dataskydd.net. Konferenslokalen sponsras av våra kompisar på Internetstiftelsen.

Inspelningarna från konferensen finns tillgängliga på play.dfri.se