Remissvar om PTS föreskrifter angående trafikdatalagring

DFRI har idag skickat in ett remissvar (PDF) till PTS som bett om synpunkter om följande

* Föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för
  brottsbekämpande ändamål (dnr 12-4585)

* Föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder av lagrade
  uppgifter för brottsbekämpande ändamål (dnr 12-4586)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.