Pseudonym är bättre

av kilian 2012-01-11

(Översatt från Pseudonym ist besser.)

Vi vet sedan förra året att bloggare under pseudonym anses trovärdigare och sedan i år att kommentatorer under pseudonym är bättre. Åtminstone om man får tro de respektive utredningsresultaten.

Har det någonting att göra med ett lägre självhävdelsebehov eller en önskan att tona ner sin egen person? Tyvärr ger Disqus’ siffror inga upplysningar om det. Men en annan mekanism ger en elegant alternativ hypotes: Identifikation med ett riktigt namn var liktydigt med vara inloggad på Facebook. Skriver personer som använder sin Facebook-identitet hos andra tjänster genomslittlig mindre intelligenta kommentarer? Det skall inte uteslutas. Lika litet som tanken att kommunikationen inom Facebook blir intelligentare om dataskyddet förbättras och pseudonymer tillåts.

SpiegelOnline har anfört ytterligare kritik: ”Eftersom Disqus inte förklarar hur kommentarerna blivit viktade och utvalda så måste man vara försiktig när man tolkar resultaten. Det är heller inte klart hur siffrorna kom till stånd alls: Grafiken antyder att uppgifter om samtliga 600 miljoner Disqus-användare samlades in. Men en användare kan dyka upp flera gånger som en Unique User, t.ex. genom att han eller hon växelvis kommenterar anonymt, pseudonymt och med sitt riktiga namn.”

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.