[:sv]7 okt – GGM IF feat. DFRI – föreläsningskväll och syworkshop[:]

[:sv]Efter rikseventet Big Sister i våras vill GGM IF lära fler grunderna i digitalt självförsvar och har frågat om inte några kvinnor från DFRI vill medverka. Det tackade vi självklart ja till. Så den 7 oktober kommer Erika Celia Lygdman från DFRI ge en föreläsning om dataanvändning inom aktivism, journalism och i politiska miljöer och Linda Sandberg också från DFRI (fd ordförande GGM IF) kommer berätta mer om vårt arbete med Tor Project och CryptoParty Stockholm.

Efter föreläsningen har en möjlighet att sy ett ”kill your phone” fodral med hjälp av Emelie Arthursson från GGM IF (beräknad tid 15-20 min). Om en inte vill sy går det utmärkt att istället bara mingla och nörda loss en stund.

Alla som identifierar sig som kvinna är välkomna denna kväll! Kom!

<3

//GGM IF & DFRI

VAR: OPENLAB, Valhallavägen 79, Stockholm
NÄR: 7 oktober, 18.00-19.30 därefter mingel och workshop
HUR: Det kostar inget att komma, GGM IF bjuder på mat och dryck
(om du behöver specialkost nämn det i anmälan).


ANMÄL DIG HÄR TILL GGM IF feat DFRI Kvinnor
[:]


Mobilkartläggning bryter mot lagen

[:sv]

Se även Slaget om staden – andra delen, Öppet brev från Bumbee Labs, Slaget om staden – om rätten till anonyma söndagspromenader och annat om mobilkartläggning.


Framgång för den personliga integriteten i ett område DFRI varit engagerad i det senaste året – mobilkartläggning!

DFRI genomförde i november 2014 en aktion i Västerås för att uppmärksamma att företagarna i Västerås Citysamverkan AB anlitat Bumbee Labs AB för att på prov installera ett system som spårar individer som bär mobiltelefoner med wifi. Vi ifrågasatte rimligheten i urskillningslös spårning utan explicit medgivande och Bumbee Labs svarade bland annat att de kontaktat Datainspektionen som nekat att granska produkten. Efter att media uppmärksammat systemet beslöt Datainspektionen sig för att genomföra en granskning. Resultatet visar nu att besöksflödena i Västerås mäts för noggrant (2015-06-22, diarienummer 2729-2014, pdf).

Datainspektionens granskning visar att det system som används i Västerås för att mäta besöksflöden via personers mobiltelefoner inte är tillåtet i sin nuvarande utformning eftersom det går att spåra hur enskilda personer rör sig i stadskärnan.

Datainspektionen förelägger Västerås Citysamverkan AB att upphöra med behandlingen eller, alternativt, att vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som anges ovan och som närmare utvecklas i skälen till detta beslut. Om bolaget inte upphör med behandling utan avser att vidta åtgärder för att rätta till de brister som anges ovan, föreläggs bolaget att komma in med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som bolaget avser att vidta för att åtgärda de ovan konstaterade bristerna. Åtgärdsplanen ska kommit in till Datainspektionen senast den 30 september 2015.

Framförallt är det viktigt att Datainspektionen anser att telefonens mac-adress kan anses vara en personuppgift under personuppgiftslagen.

En allt för restriktiv tolkning av begreppet personuppgifter när det gäller unika identifierare av mobiltelefoner skulle kunna riskera en försvagning av det skydd för den personliga integriteten som personuppgiftslagen avser att skydda. Med beaktande av att detta skydd är en del av rätten till privatliv som utgör en grundläggande fri- och rättighet enligt Europakonventionen och EU-stadgan anser Datainspektionen att begreppet personuppgift i lagen måste tolkas så att inte utfallet påverkar lagens ändamålsenliga verkan och det effektiva och fullständiga skydd för enskildas grundläggande fri- och rättigheter som dataskyddsdirektivet avser att säkerställa.

Att lagra mac-adresser i hashad form är inte heller det tillräckligt för att avidentifiera individer enligt Datainspektionen, vilket DFRI och styrelseledamoten Patrik Wallström skrivit om i artikeln MAC-adresser är personuppgifter?

Vi i DFRI är såklart glada att Datainspektionen gått på samma linje – en vinst för allas våra privatliv!

Artiklar i media

[:]


[:en]DFRI to leave expert opinion on Swedish data retentive inquiry[:sv]DFRI remissinstans för datalagringsutredningen[:]

[:en]DFRI, among other organizations and public authorities, has been asked to leave an expert opinion on the Swedish data retentive inquiry (SOU 2015:31). The opinion is to be submitted by August 28 2015.

To learn more about data retention in Europe, read our DRD summary and timeline.

The board meeting this Monday will assemble a project leader and working group. Get in touch with DFRI if are interested in influencing DFRI’s expert opinion.[:sv]DFRI är remissinstans för datalagringsutredningen (SOU 2015:31). En remissinstans står med på listan över myndigheter och organisationer som uppmuntras att lämna synpunkter på förslagen i ett betänkande. Remissvaren skall i det här fallet vara inne den 28:e augusti.

Lär dig mer om datalagringsdirektivet inom Europa i vår DLL-/DLD-sammanfattning och tidslinje.

Styrelesmötet på måndag kommer att sätta samman en arbetsgrupp för arbetet med detta och utse en ansvarig. Hör av dig om du är intresserad av att vara med och påverka DFRI:s remissvar.

Exempel på andra remissinstanser, förutom ett gäng myndigheter:

[:]


Big Sister

[:en]Helgen 23-24 maj är det dags för oss tjejer att samlas på Geek Girl Meetup 2015 på Tekniska museet i Stockholm. Årets tema är BIG SISTER.[:sv]Helgen 23-24 maj är det dags för oss tjejer att samlas på Geek Girl Meetup 2015 på Tekniska museet i Stockholm. Årets tema är BIG SISTER.

Läs mer på http://bigsister.se/[:]