EU-kommissionen blockerade anonymiseringstjänster (2012-03-27)

(Översatt från EU-Kommission blockierte Anonymisierungsdienste av Georg Koppen.)

Arbetsgruppen Datalagring (Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung — AK Vorrat) har bevis för att EU-kommissionen har blockerat åtkomst till internet via anonymiseringstjänster. Mot bakgrund av de förnyade kraven på implementering av datalagringsdirektivet så väcker detta flera frågor. Dataskyddare är rädda för att användare av anonymiseringstjänster blir diskriminerade, något som är negativt för yttrandefriheten på nätet speciellt i kombination med datalagring. Efter klagomål av Patrick Breyer upphävdes blockeringen (men inte för Tor, se EU Commission gives up blocking TOR and VPN services, uppdateringen den 27/3). Arbetsgruppen Datalagring bjuder in kommissionen till ett ställningstagande i denna sak.

EU-kommissionen blockerade medvetet IP-adresser som man vet är en del av anonymiseringstjänster. I stället för den önskade webbsidan kom det upp en varning på skärmen som antydde att användaren hade nätverkproblem. Följande felmeddelande visades när man besökte EU-kommissionens webbsida:

Network Error (gateway_error) Server overloaded. The gateway may
be temporarily unavailable, or there could be a network
problem. For assistance, contact your network support team.

Genom detta blev det varken förklarat att IP-adresserna blockerades medvetet eller kommenterat varför anonyma användare förvägrades tillgång till allmänna informationssidor. Anonymiseringstjänster är absolut nödvändiga för att garantera tryck- och yttrandefrihet, framför allt i länder som övervakar internet genom censur, filter och datalagring. Tjänster som Tor tillåter speciellt medborgarrättskämpar och journalister att använda nätet anonymt och utan att bli övervakade.

Arbetsgruppen Datalagring klassar EU-kommissionens förhållningssätt som diskriminering och utestängning av användare i hela världen som använder sådana tjänster. ”Utestängningen av anonymiseringstjänster uppfattas som en skarp signal mot friheten på nätet” säger Katharina Nocun av AK Vorrat:en. ”Medborgarna måste även framöver ha möjlighet att surfa anonymt på myndigheters internet-sidor och kommunicera utan att data sparas.”

Även operatörer av Tor-servrar ser ytterst kritiskt på denna utveckling. padeluun från FoeBud e.V. som driver en Tor-server säger: ”Utöver Tor som körs ideellt och offentligt så har också kommersiella leverantörer blivit avsiktligt blockerade. För vissa tjänster var åtkomst till vissa internet-sidor helt blockerad.”

EU-kommissionen har vid flera tidigare tillfällen medgett att anonymiseringstjänster spelar en positiv roll för demokrati- och medborgarrättsrörelser i andra länder. Detta sätt att mäta med två olika mått är en skarp signal mot den digitala medborgarrättsrörelsen i Europa och Tyskland, särskilt mot bakgrund av diskussionen om EU:s datalagringsdirektiv.”

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.