Bitcoin

DFRI tar emot bitcoins, både för betalning av medlemsavgifter och för donationer. Inkomna bitcoins används i första hand för betalning av tjänster och varor som vi köper, i den mån leverantören accepterar bitcoins som betalningsmedel. När mängden bitcoins i vår plånbok överstiger vad vi normalt gör av med på ett år så säljer vi överskjutande del efter bästa förmåga för att få svenska kronor.

En vanlig missuppfattning är att betalning med bitcoins är en helt anonym transaktion. Det är inte korrekt. Eftersom alla bitcoin-transaktioner är publika så är det inte uteslutet att det går att knyta en bitcoinadress till en person. Det här är oftast inte ett problem men värt att påpeka.

Läs mer om bitcoins t.ex. på Wikipedias sida om bitcoin eller hos bitcoin.se.