DFRI Verksamhetsplan 2023-2024

Vision, uppdrag och mål enligt stadgar

DFRI är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt. Vi värnar om yttrandefrihet, transparens och informationsfrihet, personlig integritet och människors rätt att själva bestämma över sin personliga information och digitala fotspår. Vi motarbetar alla inskränkningar av dessa värderingar.

Hur delar av verksamheten ska bidra till vision och strategi. DFRI ska nyttja följande tillgångar för att uppnå verksamhetsmålen:

– Hårdvara med god uppkoppling kring Stockholmsområdet

– Små och stabila passiva donationer, öppen för större enstaka

– Stöd för drift

– Brett kontaktnät i IT-Sverige

– Ett antal Tor-exits

– Uppskattade medlemmar, volontärer, donatorer och stödjare t.ex. kontaktnätverk.

Hur budgeten ska fördelas. *

Se budget från kassör.

Hur planen ska följas upp för att kunna anpassa och säkerställa kvaliteten. *

Planen ska följas upp genom en övergripande aktivitetsplan med tydlig ansvarsfördelning mellan aktiva medlemmar och styrelseledamöter.

DFRI ska:

– fungera som en plattform för de idéer som medlemmarna vill genomföra.

– använda organisatoriska, tekniska och ekonomiska resurser som, efter godkännande av styrelsen, kan användas för de projekt som medlemmarna vill engagera sig i.

Gå all-in på några få projekt:

– förenkla styrelsearbete och överlämningsprocesser kopplat till styrelsearbete. Genomför denna förändring genom att halvera antalet styrelsemöten. Ersätt hälften av månatliga styrelsemöten med arbetsmöten för att ordna t.ex. enklare verktyg och processer för medlemshantering, bankhantering, bokföring, styrelsemöten och samarbete.

– uppgradera serverhårdvara i enlighet med budget.

– bygg enkelt om webbsidan till att börja med och kommunicera mer grafiskt och med ett enklare språk för fler att förstå och för att popularisera utvecklingen och förstärkningen av digitala fri- och rättigheter i Sverige.

– Sätt upp tydligare och mer tillgängliga donationskanaler.

– Kommunicera Tor-projektet med Tor-noder tydligare med så mycket fakta och statistik som möjligt. Gärna via ombyggd webbsida.

– Kommunicera föreningens ändamål, aktiviteter och projekt generellt som fortfarande kan användas, t.ex. MyDataDoneRight.eu.

– Svara på remissvar mer organiserat t.ex. Digital Markets Act och AI Act et.c.

– samarbeta med andra organisationer inom vårt område för att gemensamt bli starkare t.ex. via SamNet-konferenser med ISOC-SE, Dataskydd.net och SNUS.

– aktivt söka samarbete och ta del i samarbeten som pragmatiskt stämmer med föreningens värderingar för att öka föreningens exponering och påverkan.

– Delta på träffar, konferenser och seminarier som vi blir inbjudna till.

Denna aktivitet utgår som vi medlemmar vill arrangera eller föreningen blir inbjudna till.

driva Tor-relän och bidra till utvecklingen av Tor och oniontekniken.

– drifta fler Tor-noder i mån av möjlighet

fortsätta öka underlag till nya ledamöter inom styrelse genom nya medlemmar och drift samt aktivt söka ytterligare ideella krafter till drift.

– Fortsätt engagera nya medlemmar och uppmuntra till engagemang i styrelse.

– Fortsätt använda andra flera och nya kanaler och ta hjälp av andra för att nå och locka fler aktiva.

växa till 200 medlemmar

Syfte: Attrahera nya medlemmar vars projekt föreningen kan stödja genom att använda alternativa vägar: Var och hur hittar vi nya medlemmar?

– Finnas och kommunicera om föreningens värden och projekt på olika plattformar som stämmer överens och inte stämmer överens med föreningens värderingar för där kan potentiella medlemmar finnas t.ex. Facebook, Mastodon, Twitter, Linkedin, m.m.

– Nyttja utmaningen med glödhet IT-marknad i Sverige. Uppmuntra företag och organisationer i Sverige till att sponsra DFRIs projekt. Sponsring från organisationer kan vara genom t.ex. att de donerar pengar, hårdvara eller några timmar av anställdas tid för att hjälpa till med föreningens projekt och verksamhet. Detta behöver kommuniceras öppet på webbsida och blogg samt olika plattformar då det är svårt att hitta folk samt att det finns begränsad tid för ideell verksamhet för många. DFRI kan vara en brygga för IT-kunskap och brinnande intresse för säkerhet/integritet och ett nav för människor att göra det lättare och mer attraktivt att ha arbete och karriär runt.

Grupper att rikta oss till:

– Ungdomar, t.ex. gymnasie- och universitetsstudenter för de har nyfikenhet, mer tid och växande kunskap. Föreningens tillgångar kan vara möjliggörare för aktivitet för lärande och skapande.

– Eldsjälar som vill få utlopp för DFRI-relaterade aktiviteter.

– Andra organisationer som delar värderingar och kan ha ömsesidiga intressen och nyttor.

– Agera plattform åt andra. Beror på systemadminvolontärers intresse för infrastrukturen. Prioritera möjligheter till medlemmars intresse för projekt som följer projektkriterier och projektriktlinjer.