DFRI Verksamhetsplan 2020

  • Fungera som en plattform för de idéer som medlemmarna vill genomföra. DFRI har organisatoriska, tekniska och ekonomiska resurser som, efter godkännande av styrelsen, kan användas för de projekt som medlemmarna vill engagera sig i.
  • Samarbeta med andra organisationer inom vårt område för att gemensamt bli starkare.
  • Delta på träffar, konferenser och seminarier som vi blir inbjudna till.
  • Driva Tor-relän och bidra till utvecklingen av Tor och oniontekniken.
  • Ta fram nya digitala tjänster för våra medlemmar för att göra medlemskapet intressantare och mer värdefullt.
  • Hålla föredrag och genomföra insamlingskampanjer för att generera mer resurser så att DFRI kan växa i styrka och inflytande.