DFRI Verksamhetsplan 2019

  • Fungera som en plattform för de idéer som medlemmarna vill genomföra. DFRI har organisatoriska, tekniska och ekonomiska resurser som, efter godkännande av styrelsen, kan användas för de projekt som medlemmarna vill engagera sig i.
  • Samarbeta med andra organisationer inom vårt område.
  • Delta på träffar, konferenser och seminarier som vi blir inbjudna till.
  • Fortsätta driva Tor-noder och bidra till utvecklingen av Tor och oniontekniken.
  • Ta fram nya tjänster för våra medlemmar, till exempel en mejltjänst.