DFRI verksamhetsplan 2018

DFRI Verksamhetsplan 2018

  • Fungera som en plattform för idéer som medlemmarna vill genomföra,
    exempelvis skapa en arbetsgrupp för arbete kring GDPR som träder i kraft i år.
  • Samarbeta med andra organisationer inom vår intressesfär.
  • Delta på träffar, konferenser och seminarier.
  • Fortsätta driva Tor-exits och relän och bidra till utvecklingen av Tor och oniontekniken.
  • Ta fram nya tjänster för våra medlemmar,
    till exempel en e-posttjänst.