DFRI verksamhetsberättelse 2020

Föreningen

Föreningen kallade till tio öppna styrelsemöten under året. På grund av den pågående coronapandemin har vi valt att hålla flera av dessa i digital form. Det sista styrelsemötet innan sommaren brukar ske som en terminsavslutning på en restaurang. I år blev det istället i form av en pick-nick och eftersom det inte fanns några frågor att besluta om blev det inget formellt möte. Ett styrelsemöte fick ställas in eftersom vi inte var beslutsmässiga.

Styrelsen fördelar enligt stadgarna inom sig rollerna ordförande, sekreterare och kassör. Under hösten skedde en förändring av arbetsuppgifterna inom styrelsen så att de uppgifter som hanterats av kassören Linus Nordberg istället fördelades på Patrik Wallström (ekonomi), Julien Pinget (medlemshantering) och Johan Nilsson (teknik).

Föreningen hade vid årets slut ungefär 75 betalande medlemmar.

Utåtriktad verksamhet

  • Linus Nordberg skulle under våren ha hållit ett föredrag vid Uppsala Linux User Group (ULUG) men det blev inställt på grund av pandemin.
  • Mattias Axell och Elenor Weijmar har skapat och skött en sida på Facebook i föreningens namn. Nu finns det även en sida på LinkedIn.
  • I samarbete med Civic Tech Sweden och ett antal ideella och privata verksamheter medverkade Mattias Axell i framtagandet av ett remissvar till den statliga offentliga utredningen Innovation genom information (SOU 2020:55). DFRI ställde sig bakom och skrev under remissvaret.
  • Domstolsverket fick starkt kritik i en artikel hos IDG.se för att de blockerade trafik från Tor-nätverket. Patrik Wallström kontaktade domstolsverket för att diskutera detta och kunde sedan verifiera att blockeringen blev borttagen.

My Data Done Right

Bits of Freedom (NL) har skapat ett verktyg som heter ”My Data Done Right” (www.mydatadoneright.eu). Det är en webbsajt som underlättar för alla som vill utnyttja de rättigheter som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) för att hämta, radera, korrigera eller flytta sina personuppgifter.

Det är Bits of Freedom som sköter den tekniska plattformen men bakom projektet finns en koalition av samarbetspartner i olika länder. DFRI har under året blivit den tolfte medlemmen i den koalitionen och ansvarar för den svenska versionen. Sajten lyfter fram DFRI och vår logga för alla svenska användare och kan fungera som en del i vårt kampanjarbete. Peter Michanek har ansvarat för översättning och vår del av projektet.

Dator- och nätdrift

DFRI driver exit-noder i Tor-nätverket för att göra det möjligt att använda internet anonymt. Under året har föreningens noder skickat nästan 1 Gbit/s i snitt. Det är relativt oförändrat mot föregående år. Tor-nätverkets totala trafik har samtidigt växt med 30% så därför har DFRI:s andel av trafiken nu minskat till knappt 0,4%.

Finansiering

Under 2020 gjorde Elenor Weijmar och Mattias Axell tre ansökningar för finansiering av projekt kopplade till offentlighetsprincipen. Två var riktad till Vinnova och deras utlysning om civilsamhällesteknik. Den tredje var en mer generell ansökan till Postkodstiftelsen med fokus på utbildning kring offentlighetsprincipen. Ansökningarna beviljades tyvärr ej.

DFRI i media

Under året har företrädare för föreningen förekommit i nyhetsrapporteringen i frågor där vi är aktiva.

  • Peter Michanek medverkade i P1 Morgon och webbtidningen The Local och uttalade sig om hemlig dataavläsning.
  • Mattias Axell uttalade sig i P3 Nyheter om en Corona-spårningsapp.
  • Peter Michanek uttalade sig i Sveriges Radios nyhetssändningar om dataöverföring till USA i samband med EU-domstolens avgörande i målet Schrems II.

EDRi (European Digital Rights)

DFRI är medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen European Digital Rights och har under året varit delaktiga i olika upprop och kampanjer som anordnats av EDRi eller någon av deras andra medlemsorganisationer.

Peter Michanek deltog på distans i EDRi:s årsmöte som detta år var förkortat och inte innehöll mycket mer än de formella beslut som behövde fattas.