DFRI:s valberedning söker kandidater till föreningens styrelsearbete

Sista anmälningsdatum

2023-03-13

Beskrivning

Inför årsmötet i DFRI i mars så har det blivit dags att komplettera föreningens styrelse med nya ledamöter!

Det som behövs är bland annat personer med intresse för och färdigheter inom ekonomi, kommunikation, verksamhetsutveckling, medlemsrekrytering och att leta finansiering till de projekt som föreningen väljer att driva. 

DFRI är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Föreningens mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt. Föreningen värnar om yttrandefrihet, transparens och informationsfrihet, personlig integritet och människors rätt att själva bestämma över sin personliga information och digitala fotspår. Föreningen är emot  inskränkningar av dessa värderingar.

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, ekonomi och övriga tillgångar samt genomförande av beslut som tas på årsmöten och för övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst två och högst fyra övriga ledamöter. Likaså kan styrelsen ha suppleanter. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara och som styrelsemedlem så väljs man för ett år i taget. 

Föreningens styrelsemöten är öppna för alla och hålls ungefär en gång per månad. 

Föreningens stadgar hittar du på https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

Minsta åtagande

Möte en gång per månad, plus eventuellt fokusområden mellan mötena.

När och var sker uppdraget

Enligt överenskommelse och fördelning av uppgifter inom styrelsen

Ändamål

Politisk påverkan

Mänskliga rättigheter

Uppgifter

Förtroende/styrelseuppdrag

Åtagande

  • När: Dag, kväll
  • Typ av uppdrag: Kontinuerligt uppdrag

Anmälan

E-post till: valberedning@dfri.se