DFRI kallar till årsmöte 2013

Datum: 9 mars (en lördag)

Tid: 14.00-16.00

Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm

Efter mötet blir det utgång för de som vill. Även de som inte är med på mötet är såklart välkomna, men det är bra att säga till i sådana fall så ni får information om var vi hamnar.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behörighet
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Val av mötets ordförande
  5. Val av mötets sekreterare
  6. Val av två personer att justera protokollet
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  8. Ekonomisk berättelse för förra året
  9. Revisorernas berättelse för förra året
  10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  11. Årets verksamhetsplan
  12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  13. Val av årets styrelse.
  14. Val av årets revisor
  15. Val av årets valberedning
  16. Motioner. Inga motioner har inkommit.
  17. Övriga frågor
  18. Mötets avslutande

Övrigt

Slutgiltig dagordning kommer att mailas ut till listan innan mötet och publiceras på DFRI:s hemsida.

Här hittar du DFRI:s stadgar: stadgar.Datum: 9 mars (en lördag)

Tid: 14.00-16.00

Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm

Efter mötet blir det utgång för de som vill. Även de som inte är med på mötet är såklart välkomna, men det är bra att säga till i sådana fall så ni får information om var vi hamnar.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behörighet
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Val av mötets ordförande
  5. Val av mötets sekreterare
  6. Val av två personer att justera protokollet
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  8. Ekonomisk berättelse för förra året
  9. Revisorernas berättelse för förra året
  10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  11. Årets verksamhetsplan
  12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  13. Val av årets styrelse.
  14. Val av årets revisor
  15. Val av årets valberedning
  16. Motioner. Inga motioner har inkommit.
  17. Övriga frågor
  18. Mötets avslutande

Övrigt

Slutgiltig dagordning kommer att mailas ut till listan innan mötet och publiceras på DFRI:s hemsida, där du även hittar DFRI:s stadgar.