Webbinarium: Betänkandet om upphovsrättens inskränkningar

Hur kommer du kunna använda dig av upphovsrättsskyddat material framöver? Wikimedia Sverige i samarbete med SVT förklarar hur förändringar av upphovsrättslagen kan påverka dig och din organisation som användare.

Den 19 januari 2024 överlämnades betänkandet om upphovsrättens inskränkningar till justitieministern. Betänkandet föreslår omfattande förändringar av upphovsrättslagens andra kapitel, som reglerar hur användare i olika sammanhang kan sprida skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd. Bland annat ges nya och bättre möjligheter för forskare, kulturarvsinstitutioner, journalister liksom den breda allmänheten att skapa och sprida information och kunskap.

Men vad är det egentligen som föreslås i betänkandet?

Denna fråga står i centrum för detta webbinarium där två av utredningens experter, Eric Luth från Wikimedia Sverige och Rebecca Barzegar från SVT, presenterar betänkandets huvudsakliga förslag. Tillsammans bryter de ned betänkandets 450 sidor till en informativ och illustrativ genomgång och presenterar det just du behöver ha koll på både inför remissrunda och eventuell lagändring.

Missa inte denna unika möjlighet att delta och få en djupare förståelse för de föreslagna förändringarna och hur de kan påverka både skapare och användare av digitalt innehåll.

  • Datum: 7 mars 2024
  • Tid: 12.00–13.00
  • Plats: Digitalt – länk skickas ut efter anmälan.
  • Anmäl dig här senast onsdag 6 mars.

Webinariet arrangeras i samarbete med DFRI (Föreningen för digitala fri och rättigheter), inom ramen för projektet Knowledge Rights 21 och med stöd från Arcadia Fund. Efter presentationen kommer deltagarna att ges möjlighet att ställa frågor och dela med sig av sina tankar kring ämnet.

Välkomna!