DFRI ställer sig bakom kampanjen PublicCode.eu – offentliga pengar, offentlig kod!


Offentligt finansierad programvara måste vara Fri och öppen programvara. Medan det finns massor av bra anledningar till detta är många politiker fortfarande omedvetna om detta och det vill vi ändra på.

Fri programvara ger alla rätten att använda, studera, dela och förbättra programvara. Det främjar andra fundamentala friheter som yttrandefrihet, fri press och integritet samt ger bättre konkurrens.

Vad kan du göra?

Signera det öppna brevet för att ge budskapet större tyngd med din röst. Tiotusentals personer och hundratals organisationer har redan signerat.

Sprid budskapet! Vi behöver din hjälp att dela budskapet på din webbsida eller via redan förberedda kampanjmeddelanden på valfri plattform!

Vill du hjälpa till att sprida ordet?

Din hjälp välkomnas för att gilla och sprida DFRIs inlägg:

Mastodon: https://mastodon.social/@dfri/107801307270491388
Twitter: https://twitter.com/dfri_se/status/1493518508029845504
Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899285135254966272/?actorCompanyId=27069763

Läs mer om kampanjprojektet, det öppna brevet och ställningstagandet här.