European Commission discusses “Going Dark”: Behind closed doors

EDRi and 20 organisations call on the High Level Group on Access to Data for Effective Law Enforcement for greater transparency and participation of all stakeholders.

Based on an initiative led by the former Swedish Presidency of the Council, the European Commission created a High-Level Group (HLG) made of national law enforcement representatives to discuss “access to data for effective law enforcement”, otherwise framed as the “Going Dark” challenge. The objective of this group is to find ways for the EU to legally and technically enable police forces to access more data as well as to circumvent encryption and other crucial security features of all our digital devices.

For digital rights groups, its overall political agenda is particularly concerning. The initiative is guided by the dangerously misleading concept of “security by design” introduced in the Council’s original scoping paper. This notion, although mirroring the key EU data protection obligation of “privacy by design and by default”, seems to actually serve diametrically opposed goals. It would seek to mainstream law enforcement access to data in the development of all technologies, which would be a grave encroachment in everyone’s privacy and online security.

Furthermore, these discussions are happening behind closed doors, shutting down civil society participation.

That’s why EDRi and 20 organisations call on the High Level Group on Access to Data for Effective Law Enforcement for greater transparency and participation of all stakeholders.

Read the open letter

In October 2023 several of our organisations proposed to contribute as civil society experts and participants to the upcoming activities and working sessions of the HLG given their expertise and long-term engagement with the subject matter. However, their requests were turned down and they were invited instead to submit written comments, which, if deemed relevant, could lead to a proper invitation at a later date. 

In the meantime, we learnt that several industry players have been invited to the HLG meetings. This opaque and unequal participation process that may lead to an unbalanced representation of interests can hardly achieve one of the objectives of the HLG which is “to stimulate the interactive participation of all stakeholders and the sharing of different perspectives”.

We also noticed a worrying lack of compliance with several applicable transparency requirements, which further conceals these important societal discussions from the public eye.

We call for a diligent approach to making all possible documents public and proactively engaging with civil society.


Regarding proposition 2013/14:KU6 Confidentiality in international cooperationAngående proposition 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet

This is a partial translation from the Swedish version of this blog post.

Member of the Swedish Parliament, vote against 2013/14:KU6 Confidentiality in international cooperation (Sekretess i det internationella samarbetet)

Today, DFRI sent an email to each of the members of the Swedish Parliament regarding preventing proposition 2013/14:KU6. Follow the correspondence on our wiki page for 2013/14:KU6 Confidentiality in international cooperation.

Why are we doing this?

DFRI is striving for transparency in the processes affecting citizens’ digital freedom and rights. We believe proposition 2013/14:KU6 increases secretiveness and reduces the confidence in the democratic processes.

Riksdagsledamot, rösta emot proposition 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet

Idag har DFRI skickat ett mejl till riksdagens samtliga ledamöter. Du kan följa eventuell uppföljning till korrespondensen på vår wiki-sida för proposition 2013/14:KU6.

Varför gör vi det här?

DFRI vill ha transparens i de beslutsprocesser som rör inskränkningar i medborgares digitala fri- och rättigheter. Vi tror att proposition 2013/14:KU6 ökar hemlighetsmakeriet och minskar förtroendet för de demokratiska processerna.

Vi har tillsammans med andra föreningar engagerat sig i öppenhetsfrågor kring arbetet med ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Framför allt är det den övervakning som det stipulerade samarbetet mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer som ACTA riskerade att skapa som direkt berört DFRI:s syfte.

För att kunna ha åsikter om ett internationellt avtal måste man veta exakt vad som står i texten. DFRI är medlem i EDRi (European Digital Rights), som har engagerat sig mycket i att få tillgång till ACTA-dokument, till exempel med ett ärende hos EU-ombudsmannen.

Vi har även följt FFII:s (Foundation for a Free Information Infrastructure) arbete. FFII har sammanfattat transparensproblematiken i ett brett ärende hos EU-ombudsmannen som täcker EU-parlamentets arbete under slutfasen av processen.

DFRI har genom eget initiativ aktivt arbetat med att få ut ett (1) ACTA dokument från EU:s institutioner. Det tog åtta (8) månader.

Detta är bakgrunden till att DFRI engagerar sig mot proposition 2013/14:KU6. Vi tror att den kommer att göra det svårare för oss att följa och förstå konsekvenserna av andra handelsavtal i framtiden. Det främsta exemplet är TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) – ett handelsavtal som täcker många fler områden än ACTA gjorde, inklusive det ACTA innehöll.

Det är mycket troligt att TTIP kommer att innehålla frågor som kommer att påverka medborgerliga fri- och rättigheter på internet. Om riksdagen får svårare att kontrollera och debattera sådana förslag kommer DFRI att få det ännu mycket svårare. ”The negotiations and their texts are not themselves public.”

Det är därför vi gör det här!