Vårt nätverk

Nätverket för kampanjen Right to Repair består av organisationer baserade i flera europeiska länder och som representerar civilsamhällets organisationer, reparationsföretag, lokala reparationsinitiativ och offentliga institutioner.

De deltar i att forma kampanjen och bildar en europeisk gemenskap av människor som vill ha längre hållbara och mer reparerbara produkter.

Om du är intresserad av att bli en del av nätverket, vänligen gå med här .

Se nätverket och läs mer om nätverket här.