Vad vi vill

Stå upp för din rätt att reparera!

Vad förväntar vi oss av beslutsfattare ?

Bra design

Produkterna ska inte bara utformas för att prestera, utan också för att hålla och för att repareras närhelst det behövs. För att göra produkter som är lätta att reparera behöver vi designpraxis som underlättar demontering och reparation.

Vårt kortsiktiga mål: EU-lagstiftningen ställer upp minimikrav på design för att säkerställa enkel demontering och utbyte av nyckelkomponenter – till att börja med smartphones, bärbara datorer och andra IT-produkter.

Rättvis tillgång

Reparation ska vara tillgängligt, prisvärt och enkelt. Det betyder att reparation av en produkt inte bör kosta mer än att köpa en ny. Juridiska hinder bör inte hindra individer, oberoende reparatörer och lokala reparationsgrupper från att reparera trasiga produkter. Vi vill ha en universell rätt till reparation: alla får tillgång till reservdelar och reparationsmanualer under produktens hela livslängd.

Vårt kortsiktiga mål: den rättsliga ram som ger tillgång till reservdelar och reparationsinformation för reparatörer bör fastställas i nationella register som är rättvisa och inkluderande och oberoende av tillverkarna.

Informerade konsumenter

Medborgare vill veta om deras produkter är byggda för att repareras eller avsedda att vara engångsbruk när de går sönder. Information om produktens reparerbarhet bör göras tillgänglig vid inköpsstället för såväl medborgare som reparatörer.

Vårt kortsiktiga mål: EU ska införa ett poängsystem för reparationer som en del av den befintliga energimärkningen för alla energiförbrukande produkter

Originaltext: https://repair.eu/what-we-want/