34C3

34:e Chaos Communication Congress hålls 27-30 december i Leipzig. Mer information finns på wikin.