Styrelsemöte 6 maj

DFRI håller ett öppet styrelsemöte måndag 2024-05-06 kl 18:00 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande.


Styrelsemöte 6 mars

DFRI håller ett öppet styrelsemöte onsdag 2024-03-06 kl 18:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande.


Styrelsemöte 5 februari

DFRI håller ett öppet styrelsemöte måndag 2024-02-05 kl 18:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande.


SamNet 2, 2024 – Inspelningar publicerade

SamNet är en heldagskonferens om teknik, internet, integritet och decentralisering som är grunden för digitaliseringen av vårt samhälle. SamNet fokuserar på detta från den vanliga samhällsmedborgarens perspektiv, inte från ett kommersiellt eller myndighetsperspektiv.

SamNet 2 genomfördes 18 Januari 2024 på Internetstiftelsen i Stockholm.

Konferensen tar upp ämnen som digitala ID-lösningar, Internet privacy, öppen källkod inom offentlig förvaltning, digital infrastruktur.

Konferensen anordnas i samarbete mellan de ideella föreningarna :DFRIISOC-SESNUS och Dataskydd.net. Konferenslokalen sponsras av våra kompisar på Internetstiftelsen.

Inspelningarna från konferensen finns tillgängliga på play.dfri.se


Event ”Reclaiming our Digital Future”

The European Free Alliance (EFA) Group organiserade ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel 25/10 2023 på temat Reclaiming our Digital Future 25/10 2023.

Seminariet innehöll information om inlåsningseffekter på olika digitala plattformar och vad EU gör för att motarbeta det. De tog även upp rollen som konsultfirmor och lobbying grupper spelar och hur mycket pengar Big Tech lägger ner på lobbying. Pengarna används bland annat till att skapa fejkade organisationer som sägs representera SME (Small and Medium size Enterprises) och individer, men när de granskas så stämmer det inte. Big Tech lyckades bl a förändra Digital Services Act i sista minuten från som EFA tycket var riktigt bra till något som var mycket mindre kraftfullt. Det presenterades även intressanta förslag om vad som skulle kunna göras för att begränsa Big Techs inflytande. Ni hittar inspelningen här: 

https://www.youtube.com/watch?v=EtlLaYfFMiU