DFRI @ 31c3DFRI @ 31c3

Yet again, we are a bunch of DFRI-people at 31c3 and / or people that are interested in our organisation.

That’s why it’d be fund to meet up, so, today (29th of December) at 19:30 by EFF’s table in Noisy Square.

See you there!

Än en gång är vi en hel del DFRI:are på 31c3 eller personer som är intresserade i oss.

Precis därför vore det kul att träffas, så, idag (29:e December) klockan 19:30 vid EFF’s monter i Noisy Square.

Vi ses!


DFRI <3 InternetdagarnaDFRI <3 Internetdagarna

Under Surveillance. Foto: Nils-Erik Larson
Vi har i år ett eget spår på Internetdagarna den 24 nov – Internet är under attack – hur slår vi tillbaka? Vid sidan om alla Cryptoparties vi anordnar så blickar vi framåt och ser på hur vi kan fixa de svagheter på Internet som gör det möjligt med den massövervakning som pågår. Vi gör det genom att konstatera nuläget och konsekvenserna av en omfattande massövervakning, för att sedan titta på hur vi kan åtgärda några av de allvarligaste problemen med säkerheten på Internet.
Med oss på plats har vi inga mindre än Cory Doctorow, Jacob Appelbaum och Sus Andersson som tillsammans kommer att reda ut omfattningen av problemen för oss, och som sedan förhoppningsvis kan blicka lite framåt. Förmiddagens paneldiskussioner kommer med all säkerhet att bli riktigt intressanta. DFRI försöker översätta Cory Doctorows bok Little Brother till svenska, och den handlar om hur ett övervakningssamhälle kan spåra ur. Hjälp gärna till att översätta den, så kommer Cory att vara på riktigt bra humör under Internetdagarna!
Under eftermiddagen kommer Joachim Strömbergson att prata om Cryptech.is-projektet som försöker lösa de mest grundläggande problemen med dagens hårdvara. De datorer vi använder idag, som skapas i USA och tillverkas i Kina – kan vi lita på dem?  Vi har också bjudit in LEAP.se för att berätta hur man kan bygga en e-posttjänst där man inte litar på någon förutom sig själv och mottagaren.
Patrik Wallström och Linda Sandberg kommer inleda dagen och berätta om vad DFRI håller på med, förutom att köra Tor-exits.  
Edit:
Anmäl er med koden IND14 här så får ni rabatt, och betalar endast 800kr för att delta (1000 kr inkl. moms). I priset ingår också att se Cory Doctorow som keynote-talare på morgonen tillsammans med Emily Parker som är en författare som satt fokus på hur internet och sociala medier ger kraft åt aktivister och gräsrotsrörelser i Kina, Kuba, Ryssland och Mellanöstern.
På kvällen bjuds det på mingel med tillhörande dryck och tilltugg, vi hänger då med övriga deltagare på Internetdagarna.
Vi ser fram emot att träffa er alla!Anmäl er gärna redan idag! <3


Årsmöte 2014

Uppdatering: Nu har vi lagt upp protokoll och andra dokument.

Vill bara påminna alla om att det kommer vara årsmöte den 12:e mars.

Datum: 12 mars
Tid: 18.30-19.30. (Sedan äter vi något tillsammans)
Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm (Tunnelbana Skanstull)
Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

Årsmötets Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets sekreterare
 6. Val av två personer att justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. Årets verksamhetsplan
 12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 13. Val av årets styrelse.
 14. Val av årets revisor
 15. Val av årets valberedning
 16. Motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande


Styrelsemöte #1 2014

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #1 2014

Tid: 2014-01-15 18:30
Närvarande ur styrelsen: Patrik, Linus, Hanna, Linda, Alexander, Johan
Andra medlemmar och icke-medlemmar var också närvarande.

 1. Mötesordförande, mötessekreterare
  Mötesordförande: Linus Nordberg
  Mötessekreterare: Patrik Wallström
 2. Ekonomiskt läge
  Johan ska göra bokslutet snart. Medlemsavtal okänt (vi tappar medlemmar vid årsskiftet), men vi var ca 70 medlemmar vid årsskiftet.
 3. Uppföljning
  1. DFRI ska börja ta Bitcoin (Alexander)
   – Förtydliga på webbsidan att Bitcoin inte är anonymt
   – Undersöka Bitcoin-marknader
   – Undersök hur man bokför Bitcoindonationer
   – Ta fram en Bitcoin-donationspolicy
   Inte gjort något ännu.
  2. Johan skickar ett mail till nya medlemmar med information om att deras medlemsavgift är förlängd för att täcka 2014

   Klart.

  3. Linda skriver ihop ett blogginlägg om CryptoParty

   Inte klar. Punkten kvarstår.

  4. Alexander undersöker möjligheterna för profilkläder

   Alex har provtryckt experimentellt på 30C3 i Hamburg. Vi letar vidare.

 4. Årsmötet
  Årsmötet sker den 12:e mars 18.30 i .SE:s lokaler.
  Hanna skickar ut inbjudan till medlemslistan samt publicerar på hemsidan.
  Johan sätter ihop en årsredovisning.
  Hanna sammanställer årsberättelsen.
  Mat och liknande diskuteras vidare på listan.
 5. Söka pengar
  Det är ingen som säger sig ha tid att driva (en svensk) crowdsourcing, för att matcha pengarna från en ev ansökan från TU-stiftelsen.
  Hanna sätter ihop en grupp som skriver ansökan till TU-stiftelsen.
  Internetfonden har öppnat igen, och om det är någon som har ett konkret förslag på ett projekt som DFRI vill driva,
  så kontakta dfri@dfri.se får vi se vad vi kan göra. Internetfonden stänger 11:e februari.
 6. Hur hanterar vi donationer/sponsring?

  Vi tar emot engångsdonationer och lägger upp en eventuell länk till personen/organisationen i donationslistan.
  I eventuellt kontroversiella fall så kan vi välja att antingen inte ta emot donationen eller att inte lägga upp donationerna i listan över donationer.
  Hanna tar fram en disclaimer-text som handlar om donationer på donationssidan.

 7. DFRI på Internetdagarna 2014

  DFRI är med på Internetdagarna 24-25 november och arrangerar en heldag där. Patrik sätter ihop en arbetsgrupp.

 8. Övrigt

  Cryptoparty på Konstall C söndagen den 23:e februari, 14-18.
  Cryptoparty.se är registrerad. Det finns också en mailinglista för svenska cryptopartys: https://lists.riseup.net/www/info/cryptoparty.se
  PGP-signeringsparty i samband med ett cryptoparty för avancerade användare, som en workshop, borde planeras.
  DFRI borde publicera information hur man gör ett PGP-signeringsparty och hur man bör förbereda sig.

 9. Nästa möte
  Nästa möte är den 25:e februari 18.30 på .SE.