• Har polisen rätt att komma in i mitt hem och söka igenom min dator eller annan elektronisk utrustning?

 • Om polisen har tillstånd till husrannsakan, får de då söka igenom min dator?

Ja i praktiken blir det ett beslag, sedan lämnas din dator till IT-Forensiker som speglar din disk/ hämtar data.

 • Måste polisen legitimera sig?

 • Måste polisen bevisa att de har beslut om husrannsakan?

Tyvärr vet de flesta människor mer om amerikansk juridik än svensk. I Sverige behöver ej polisen visa upp en "warrant"

 • Om någon annan misstänks för brott, har polisen i så fall rätt att söka igenom min dator?

 • Har polisen rätt att beslagta min dator/server?

27 kap (RB)((rättegångsbalken)) reglerar bland annat beslag Är det så att din dator/server kan antas ha använts till brott får polisen med stöd av 1§ beslag ta din server/dator.

 • Om polisen beslagtar min dator/server, har jag då rätt att få tillbaka den? Beror på. Kan eventuellt förverkas om den använts i brottslighet.

 • Har polisen rätt att kräva att jag lämnar ut mina lösenord eller krypteringsnycklar? Det finns ej lag på detta än. Det pågår dock diskussion på högre ort om att införa en lag som medför att man måste lämna ut sina krypteringsnycklar. Oavsett är det bra om man glömt av sin långa nyckel.

 • Om jag blir arresterad, får polisen då söka igenom min telefon/laptop oklart- återkommer

 • Om jag reser in i ett annat land, har polisen då rätt att söka igenom min telefon/laptop?

 • Har polisen rätt att avlyssna min dator?

Ja om brottsmisstanke

 • Har polisen rätt att avlyssna min telefon?
  Ja om brottsmisstanke

 • När har polisen rätt att begära ut trafikdata från min ISP? Om brott som kan ge två års fängelse på straffskalan som minimum får polisen begära ut vissa uppgifter som tillexempel IP-nummer.

 • När har polisen rätt att begära ut data från en värdtjänstleverantör (webbhotell, twitter, facebook m.m.)